Phần Mềm Quản Lý Bán HàngITGSoft.Stores Hổ trợ quản lý thông tin cho các doanh nghiệp bán hàng, các cửa hàng, siêu thị, văn phòng phẩm... Hệ thống quản lý xuất nhập tồn, quản lý bán hàng, quản lý doanh thu, quản lý thu chi công nợ

1. ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG
- Phần mềm được kết nối với máy quét mã vạch, dữ liệu được đọc từ danh mục hàng hóa và xử lý tự động để đưa ra được phiếu bán hàng.
- Hệ thống phân quyền bảo mật cao, mỗi cửa hàng là một chi nhánh, trong mỗi chi nhánh có nhiều nhân viên bán hàng.
- Tiện dụng và nhanh chóng: giao diện thân thiện, lưới nhập liệu tiện dụng, hổ trợ các phím tắt cho chức năng đẩy nhanh thao tác nhập liệu. Cho phép tìm kiếm, truy vấn đến các loại hàng hóa...
- Phần mềm được xây dựng bằng công cụ Microsoft Visual Studio.net và cơ sở dữ liệu SQL server. Với mô hình được xây dựng ứng dụng hoặc web ứng dụng.

2. MÔ TẢ PHẦN MỀM

2.1) Hệ thống danh mục

Danh mục chi nhánh
Danh mục loại hàng
Danh mục mặt hàng
Danh mục đơn vị tính
Danh mục nhân viên bán hàng

2.2) Mô hình quản lý bán hàng2.3) Quản lý nhập hàng, bán hàng

Quản lý nhập hàng mua
Quản lý nhập hàng trả lại
In phiếu nhập

2.4) Quản lý bán hàng

Lập phiếu bán hàng từ những mặt hàng load bằng máy quét mã vạch.
Thanh toán phiếu bán hàng và cập nhật dữ liệu vào hệ thống
Hủy phiếu bán hàng theo lý do cụ thể nào đó khi khách hàng không mua hàng nữa
Dữ liệu quản lý bán hàng được phân theo từng nhân viên bán hàng trong chi nhánh, từng chi nhánh trong hệ thống bán hàng.

2.5) Quản lý tồn kho

Hệ thống tự động tính toán lượng tồn kho theo từng loại hàng, mặt hàng.Nhằm giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin hàng hóa nhanh chóng và cập nhật phục vụ quá trình kinh doanh hiệu quả.

2.6) Hệ thống báo cáo

Báo cáo doanh thu tổng hợp
Báo cáo xuất nhập tồn
Báo cáo doanh thu theo từng nhân viên
Báo cáo doanh thu theo từng chi nhánh
Báo cáo khác theo yêu cầu nhà quản lý ...

Liên hệ Mr Vinh 0932 713 139

http://www.itgsoft.com.vn