Mình muốn sắp xếp các item trong listview theo kiểu item nào được add vô sau thì sẽ được hiển thị cuối cùng. Mình đã chỉnh thuộc tính sorting là false và autoarrange là false nhưng nó vẫn sắp xếp theo kiểu tăng dần. Mong các bạn chỉ cho mình cách giải quyết.