Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Lấy dữ liệu datagird chuyển qua textbox và picturebox

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  29

  Mặc định Lấy dữ liệu datagird chuyển qua textbox và picturebox

  Mình có DataGridview như sau :

  Khi mình click vào bntChitiet thì nó sẻ ra như này

  -Với 1 sinh viên sẻ có 1 ảnh đính kèm đi theo đi ta mở ra !
  -Và thông tin của sinh viên chuyển lên các txtbox này liệu có làm được không?
  -Mong mọi người giúp mình
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Promise Forever : 14-08-2011 lúc 12:45 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  12

  hi! Hoàn toàn làm được bạn à! Cái này bạn chỉ cần lấy mỗi mã sinh viên(key) thui. Sau đó, ở Form chi tiết kia lấy dữ liệu theo key đó và điền vào các form tương ứng.
  +lấy key(mã sv): bạn sử dụng sự kiện cellclick của datagridview. Trong sự kiện đó thì lấy ra cái key lưu vào một biến nào đó. Khi click vào nút chi tiết thì bạn kiểm tra xem biến đó có giá trị thỏa mãn chưa? nếu ok thì truyền giá trị của biến cho Form chi tiết.
  +Ở Form chi tiết bạn truy vấn dữ liệu theo cái key có sẵn. Dùng sự kiện form load để điền giá trị cho các ô textbox....

  chúc bạn thành công!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  TP Cần Thơ - Lộ 91B
  Bài viết
  215

  - Làm theo cách của "mrfourtu" là ổn đó

  - Nếu chưa làm được đề tài thì liên hệ với mình . Giá cả thỏa thuận.

  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG VIỆC
  ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  (0969.867.490 - ltnghia.wins@gmail.com)

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  36

  Angry Code demo dựa vào rồi viết lại

  ///////////////////do mình làm theo mô hình 3 lớp

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace QLSinhVienCNTT
  {
    class Connect
    {
      public string con()
      {
        try
        {
          string t="";
          t = @"Data Source=.;Initial Catalog=QLSINHVIEN;Integrated Security=True";
          return t;
        }
        catch(SqlException ex1)
        {
          throw new Exception("Kết nối CSDL thất bại " + ex1);
          
        }
      }
    }
  }
  ////////////////////////////////
  Code:
  using System;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace QLSinhVienCNTT
  {
    class ClssKetQua:Connect
    {
      protected SqlConnection conn;
      public ClssKetQua()
      {
        string sql = con();
        conn = new SqlConnection(sql);
        conn.Open();
      
      }
      public DataTable GetKQ()
      {
        string sql = "Select * From KETQUA";
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql,conn);
        DataTable bd = new DataTable();
        da.Fill(bd);
        conn.Close();
        return bd;
      }
  }
  }
  /////////////////////////bạn vào form chitietsv viết dựa theo code này
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace QLSinhVienCNTT
  {
    public partial class QLXEL : Form
    {
      public QLXEL()
      {
        InitializeComponent();
        sv = new ClssKetQua();
      }
      ClssKetQua sv = new ClssKetQua();
      int vitri=0;
      DataTable db = new DataTable();
      private void btnThoatXL_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        this.Close();
      }
      public void LoadData()
      {
        db = sv.GETDIEM();
        DataRow r = db.Rows[vitri];
        txttimkiem.Text = r[0].ToString() ;
        txtDiemHthi.Text = r[1].ToString();
  
  
      }
      private void BindingText()
      {
        txttimkiem.DataBindings.Add("TEXT",dgvXL.DataSource,"MSSV");
        txtDiemHthi.DataBindings.Add("TEXT", dgvXL.DataSource, "DIEM"); 
      }
      private void XoaBinding()
      {
        txttimkiem.DataBindings.Clear();
        txtDiemHthi.DataBindings.Clear();
  
      }
      private void QLXEL_Move(object sender, EventArgs e)
      {
        this.SuspendLayout();
        this.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
        this.ResumeLayout();
      }
  
      private void btntimkiem_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        ClssKetQua sv = new ClssKetQua();
        DataTable db = sv.GetDMKQ(txttimkiem.Text);
  
        if (db.Rows.Count > 0)
        {
          dgvXL.DataSource = db;
          
        }
        else
          MessageBox.Show("Không có tồn tại sinh viên trên", "Thông Báo");
      }
  
      private void QLXEL_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        txttimkiem.Focus();
        ClssKetQua kq=new ClssKetQua ();
        LoadData();
        dgvXL.DataSource = kq.GETDIEM();
        XoaBinding(); BindingText();
  
        float a = float.Parse(txtDiemHthi.Text);
        if (a >= 9)
        {
          label2.Text = "Xuất sắc";
  
        }
        else if (a >= 8)
        {
          label2.Text = "Giỏi";
  
        }
        else if (a >= 7)
        {
          label2.Text = "Khá";
  
        }
        else if (a >= 6)
        {
          label2.Text = "Trung Bình Khá";
  
        }
        else if (a >= 5)
        {
          label2.Text = "Trung Bình";
  
        }
        else if (a >= 4)
        {
          label2.Text = "Yếu";
  
        }
        else label2.Text = "Kém";
      }
  
      private void dgvXL_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
      {
        float a = float.Parse(txtDiemHthi.Text);
        if (a >=9)
        {
          label2.Text = "Xuất sắc";
  
        }
        else if (a >= 8 )
        {
          label2.Text = "Giỏi";
  
        }
        else if (a >= 7 )
        {
          label2.Text = "Khá";
  
        }
        else if (a >= 6 )
        {
          label2.Text = "Trung Bình Khá";
  
        }
        else if (a >= 5 )
        {
          label2.Text = "Trung Bình";
  
        }
        else if (a >= 4 )
        {
          label2.Text = "Yếu";
  
        }
        else label2.Text = "Kém";
      }
  
      
    }
  }
  ////////////////////////////////////////////
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi xuykaa : 14-08-2011 lúc 02:24 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  29

  xuykaa của bạn mới có mình load lên các textbox à ! Còn cái load lên picturebox mình chưa từng làm bjo ! bạn nào cho mình 1 cái demo đc không?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  30

  Mặc định Lấy dữ liệu datagird chuyển qua textbox và picturebox

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi latuine Xem bài viết
  - Làm theo cách của "mrfourtu" là ổn đó

  - Nếu chưa làm được đề tài thì liên hệ với mình . Giá cả thỏa thuận.
  sao lại có hình thức kinh doanh ở đây nhỉ..!
  thiệt wa đáng..!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Bác latuine cũng kinh doanh gớm nhỉ!!!!

  Bạn Promise Forever đã down cái demo bên dự án source của mình rồi mà!!

  Chỉ cần động não một tí là dc thôi

  Gợi ý dùng paramaster truyền qua form chi tiết....

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  25

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Promise Forever Xem bài viết
  xuykaa của bạn mới có mình load lên các textbox à ! Còn cái load lên picturebox mình chưa từng làm bjo ! bạn nào cho mình 1 cái demo đc không?
  Bạn lưu ảnh vào trong Database như vào vậy,mình nhớ trên forum đã có code demo về vấn đề Lưu/Load Image trong CSDL rồi mà.

  Thân.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  36

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Promise Forever Xem bài viết
  xuykaa của bạn mới có mình load lên các textbox à ! Còn cái load lên picturebox mình chưa từng làm bjo ! bạn nào cho mình 1 cái demo đc không?
  cũng giống như vậy thôi

 10. #10
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  124

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mrfourtu Xem bài viết
  hi! Hoàn toàn làm được bạn à! Cái này bạn chỉ cần lấy mỗi mã sinh viên(key) thui. Sau đó, ở Form chi tiết kia lấy dữ liệu theo key đó và điền vào các form tương ứng.
  +lấy key(mã sv): bạn sử dụng sự kiện cellclick của datagridview. Trong sự kiện đó thì lấy ra cái key lưu vào một biến nào đó. Khi click vào nút chi tiết thì bạn kiểm tra xem biến đó có giá trị thỏa mãn chưa? nếu ok thì truyền giá trị của biến cho Form chi tiết.
  +Ở Form chi tiết bạn truy vấn dữ liệu theo cái key có sẵn. Dùng sự kiện form load để điền giá trị cho các ô textbox....

  chúc bạn thành công!
  Nên truyền toàn bộ dữ liệu của row được chọn trong datagridview sang các textbox của form chi tiết hơn là truyền mỗi cái mã sinh viên(key) rồi lại phải truy vấn trong CSDL ra, làm vậy code dài hơn, chtrinh chạy cũng chậm hơn
  Chia sẻ là học hỏi

Các đề tài tương tự

 1. Tự động load giá trị vào textbox sau khi chuyển con trỏ sang textbox đó
  Gửi bởi kiencit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 15-04-2013, 10:57 AM
 2. [Hỏi] cách chuyển các phần tử của textBox này sang textBox khác theo thứ tự.
  Gửi bởi code_c trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 22-09-2012, 04:40 PM
 3. ADO.NET Chuyển một dữ liệu lên picturebox thông qua DataGrid
  Gửi bởi hugovsmoon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-03-2011, 04:44 PM
 4. Làm sao để hightlight picturebox khi mouse di chuyển qua?
  Gửi bởi shockgun trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-09-2010, 11:04 AM
 5. Phát sinh và dịch chuyển picturebox trong C#
  Gửi bởi blacklion198 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 31-03-2009, 12:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn