Mình đang tìm hiểu về bao lồi và các thuật toán tìm kiếm bao lồi!
Mình đang bị kẹt khi tìm hiểu về ứng dụng của bài toán tìm bao lồi! Bạn nào biét chỉ giúp mình với! Cảm ơn các bạn rất nhiều!