Thư viện, myChart.dll chạy trên WinForm ok, có chức năng vẽ đồ thị trên nền của WinForm. Tuy nhiên, nhu cầu mình muốn add thêm vào website, thì nó hok hiểu, error.
[?]
Mình chỉ cần thay đổi một số thư viện đã dùng trong myChart.dll hổ trợ trên WebForm thôi đúng hoik các bạn.???