Mình muốn làm 1 chương trình tương tự mấy chương trình parental control vậy, thông thường thì người ta chặn web có sẵn trong list nhưng như vậy thì giới hạn quá và phải cập nhật liên tục, mình muốn chặn web theo 1 số keyword mình định ra sẵn, khi user lướt web thì nó sẽ dò trong tag(chính xác là tag meta có name keyword) trang web đang xem, nếu trùng list keyword của mình thì sẽ tự chuyển sang 1 trang nào đó.

Ý tưởng là vậy, ai có lời khuyên bổ ích nào, hay link đến tutorial, hoặc những gì liên quan đến những cái trên thì cho mình xin, vì mình còn gà nên ko biết phải search cái gì