FTK là thư viện nhỏ gọn giúp tạo giao diện cho linux embedded, mình thấy FTK trên android rất đẹp mắt:
http://www.limodev.cn/blog/

ai biết cách sử dụng nó trên android thế nào khong