Em tìm trong diễn đàn không thấy phần này nên up lên cho các bác nào cần nè
Cây AVL rất trực quan, các bác dùng nhớ update jre nhé
http://webdiis.unizar.es/asignaturas...e/avltree.html