Các bạn nào biết cách Tạo Crystal Report in từ các dòng đang hiển thị trên DatagridView (hoặc Grid Control của DXPERIENCE) xin vào chia sẻ kinh nghiệm