cho mình hỏi máy mình xài w7 x64, khi cài visual studio 2010 x86 nó báo lỗi sau:
-vc++ 9.0 x86
-vc++ 10.0 x86
-vc++ 10.0 x64
- microsoft application error reporting
already installed on your system.

tức là mấy cái này đã được cài vào hệ thống,nó bắt gỡ bỏ tất cả mới cài được, 3 cái đầu mình đã gỡ và cài lại rồi, giờ nó chỉ báo lỗi thứ 4 thôi, mà cái lỗi đó thì mình không biết cách khắc phục, cài win lại thì mất công, có ai biết chỉ cho mình với, thank for all