Mình đang có dự án chuyển đổi XML sang HTML sử dụng XSL , nhưng gặp vấn đề trên Chrome (PC) và các trình duyệt của máy Android(Mobile). nó hiển thị nguyên ra content của file XML
mặc dủ trên các trình duyệt khác chạy OK, kể cả trên mobile
Search trên mạng nhiều thấy bảo là : Android không hỗ trợ XSL transform cho tới bản 2.2 nhưng mình thử trên 2.34 vẫn bị lỗi đó.
Bác nào đã từng gặp vấn đề này thì cho em cách giải quyết với
Thanks !