Có bác nào biết nhiều về quản lý tài sản không, chỉ giáo em mấy đường cơ bản, công ty em dang bắt em phải viết em muốn tham khảo các bác, thanhks