mấy anh/chị làm ơn chỉ dùm em cách tạo tabsprymenu gồm có tin xem nhiều và tin mới và cách đổ csdl vào trong đó .Giống như hình này:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		8-18-2011 11-21-33 PM.gif
Lần xem:	13
Size:		4.8 KB
ID:		7445
Em xin cám ơn nhiều.