Em đang học c#, trình độ còn non kém bữa nay vớ phải cái đồ án này mà có nhiều khúc mắc chưa giải được. Yêu cầu của đồ án: Viết một compiler bằng C# có khả năng:
1. biên dịch mã c#, và c++
2. Hỗ trợ multi-tab
3. Hỗ trợ code snippet, syntax hightlight (keywords, strings, number, commnets...), đánh số dòng.
4. Code folding.
Nó có nhiều chức năng giống notepad++.
về khoản biên dịch mã c#, cộng các chức năng của notepad em làm được rồi, nhưng còn 3 yêu cầu sau thì không biết làm sao cũng không biết nên search google với từ khóa sao.

Vậy anh em ai biết chỉ em dù chỉ là cái hướng làm, hay là tài liệu để nghiên cứu thôi cũng được.
Thanks nhiều.