Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: In ra số chính phương trong mảng dùng hàm lỗi Floating point error?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  12

  Wink In ra số chính phương trong mảng dùng hàm lỗi Floating point error?

  Đề bài: Nhập vào 1 mảng, in ra các số chính phương, nếu ko có số chính phương trong mảng xuất "Khong có số chính phương"
  Mình code ở dưới, chạy đc, nhưng sau khi nhập hết các thông số của mảng vào thì nó ko in ra các số chính phương mà tự thoát chương trình, sau mình vào lại thấy lỗi của chương trình trước như sau:
  "Floating point error: Domain.
  Abnormal program termination"

  Bro nào biết chỉ dùm coi, mới học mảng xong, mà 25\8 thi rồi, kiểu này chết chắc
  Code:


  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  int i, n, a[10], dem=0;
  printf("Moi nhap n :");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("a[%d]= ",i);
    scanf("%d",&a[i]);
  }
  
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(ktscp(a[i])==1)
    dem++;
  }
  
  if(dem==0) 
    printf("Mang da cho khong co so chinh phuong\n");
  else
    {
     printf("Cac so chinh phuong trong mang la: ");
     for(i=0;i<n;i++)
     if(ktscp(a[i])==1) 
     printf("%d ",a[i]);
    }
  
  getch();
  }
  
  int ktscp(int n)
  {
   int i;
   if(n<0) return 0;
   else
   {
     i=sqrt(n);
     if(n==i*i) return 1;
     return 0;
   }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  26

  bạn xem bài này nhé
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  
  int ChinhPhuong(float n)
  {
    if((int )sqrt(n)==sqrt(n))
        return 1;
    return 0;
  }
  main()
  {
     int n,dem=0;
     float a[100],ketqua[100];
     do
     {
       cout<<"nhap n:";
       cin>>n;
     }while(n<=0||n>100);
     cout<<"\nnhap day so:\n";
     for(int i=0;i<n;++i)
         {
               cout<<"a["<<i<<"]=";
               cin>>a[i];
         }
         
     for(int i=0;i<n;i++)
         if(ChinhPhuong(a[i]))
            {
                    dem++;
                    ketqua[dem]=a[i];
            }
            
     if(dem>0)
          for(int i=1;i<=dem;i++)
              cout<<" "<<ketqua[i];
     else
         cout<<"trong day khong co so chinh phuong nao ca";
      system("pause");
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  12

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi blue_star Xem bài viết
  bạn xem bài này nhé
  Đc rồi, cảm ơn, bài của mình thiếu thư viện include<math.h>
  Giờ chạy ok rồi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  16

  thanks mình cũng vừa viết code xong
  Code:
  //ham kiem tra mot so la so chinh phuong
  int square(int n)
  {
  	if (n<0)
  		return 0;
  	else
  		{
  			if (sqrt(n)==t)
  				return 1;
  			else
  				return 0;
  		}
  }
  int count(int *a,int &n)//ham dem cac ptu la chinh phuong
  {
  	int i=0;
  	for (int j=0;j<n;j++)
  		if (square( *(a+j)))
  			i++;
  	return i;
  }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  \WINDOWS\Assembly\
  Bài viết
  54

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. int main (void)
  5. {  
  6.     int a [10];
  7.     int i;
  8.     int count = 0;
  9.    
  10.     for (i = 0; i < 10; ++i)
  11.         scanf ("%d", a + i);
  12.    
  13.     for (i = 0; i < 10; ++i)
  14.         if ((int) sqrt (a [i]) == sqrt (a [i]))
  15.         {
  16.             printf ("%d ", a[i]);
  17.             ++count;
  18.         }
  19.    
  20.     if (!count)
  21.         printf ("Khong co so chinh phuong\n");
  22.        
  23.     fflush (stdin);
  24.     getchar ();
  25.     return 0;
  26. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  2

  Red face bạn code thử nhé.mình viết và chạy thử rùi.ok

  int lachinhphuong(int n) {
  //tra ve 1 neu n la cp, 0 neu k phai
  int i;
  for (i=1; i<n; i++)
  if (i*i==n)
  return 1;
  return 0;

  }

  int timchinhphuonggannhat(int n) {
  int a, b, i;
  //tim a: a la so cp lon nhat thoa man dk a<=n
  //tim b: b la so cp nho nhat thoa man dk b>=n
  for (i=n; i>0; i--)
  if (lachinhphuong(i)==1) {
  a = i;
  break;
  }
  for (i=n; ; i++)
  if (lachinhphuong(i)==1) {
  b = i;
  break;
  }
  if (n-a < b-n ) return a;
  else return b;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Turbo C Lỗi Báo lỗi scanf floating point formats not linked
  Gửi bởi aboq trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 27-05-2013, 11:42 PM
 2. Xử lý lỗi: floating point not linked
  Gửi bởi trungkien45 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-07-2011, 10:51 PM
 3. VC++ lỗi r6002 floating point support not loaded
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-01-2011, 10:50 PM
 4. Lỗi Floating point overflow. Làm sao sửa lỗi này?
  Gửi bởi Slow trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-07-2009, 10:01 PM
 5. Lập trình C | Lỗi floating point error domain
  Gửi bởi hunter205 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-06-2009, 11:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn