Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Xử lý chuỗi đưỡng dẫn để tách ra từng phần của nó trong C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  20

  Mặc định Xử lý chuỗi đưỡng dẫn để tách ra từng phần của nó trong C#?

  Nhập 1 chuỗi D:\New folder (2)\New folder\........\abc.avi
  (................)là còn nhiều floder nữa không cố định

  Làm sao để in ra
  HddName
  Path : \New folder (2)\New folder\............\
  FileName :abc
  FileType : .avi

  Em mới lấy được có cái hddname

  Code:
      string image = filePathMediaCover1;
         string regHddName = @"(\w+)\:";
         string hddName = Regex.Match(image, regHddName).ToString();
         Console.WriteLine(hddName);

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  124

  Sử dụng thư viện
  Visual C# Code:
  1. using System.IO;
  Visual C# Code:
  1. string filename = Path.GetFileName(duongdan);
  2. string a = filename.Split('.');
  3.             {
  4.                Console.WriteLine(b);
  5.             }
  Chia sẻ là học hỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  20

  Code:
   string string1 = @"""C:\New folder (2)\New folder\New folder\abc.jpg""";
        Regex theReg = new Regex(@"(?<hddName>(\w+)\:)" + @"(?<path>)" + @"(?<fileName>)" + @"(?<fileType>)");
  
        MatchCollection theMatches = theReg.Matches(string1);
        foreach (Match theMatch in theMatches)
        {
          if (theMatch.Length != 0)
          {
            //Console.WriteLine("\ntheMatch:{0})}", theMatch.ToString());
            Console.WriteLine("hddName:{0}", theMatch.Groups["hddName"]);
            //Console.WriteLine("path:{0}", theMatch.Groups["path"]);
            // Console.WriteLine("fileName:{0}", theMatch.Groups["fileName"]);
            Console.WriteLine("fileType:{0}", theMatch.Groups["fileType"]);
          }
        }
  Mình chỉ mới viết được tới đây mong các bạn giúp giùm phần path,fileName,fileType trong theReg
  Code:
  Regex theReg = new Regex(@"(?<hddName>(\w+)\:)" + @"(?<path>)" + @"(?<fileName>)" + @"(?<fileType>)");

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  518

  Đẩy luôn cho bác đoạn code
  Code:
   string pattern = @"(?<hdd>[\w]:)\\((?<path>[^\\]+)\\)*(?<fileName>[^\\.]*).?(?<fileType>.*)";
        string path = @"d:\path1\path2\path3\abc.exe";
        Match ma = Regex.Match(path, pattern);
        richTextBox1.Text += ma.Groups["hdd"].Value+Environment.NewLine;
        foreach (Capture cap in ma.Groups["path"].Captures)
        {
          richTextBox1.Text += cap.Value + Environment.NewLine;
        }
        richTextBox1.Text += ma.Groups["fileName"] + Environment.NewLine;
        richTextBox1.Text += ma.Groups["fileType"] + Environment.NewLine;
  Test với path là "d:\path1\path2\path3\abc.exe" như ở trên sẽ trả về:
  Code:
  d:
  path1
  path2
  path3
  abc
  exe

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  93

  Bạn chỉ cần dùng FileInfo là đũ rồi.

  Visual C# Code:
  1. FileInfo fi = new FileInfo(textBox1.Text);
  2. string strFolder = fi.DirectoryName;
  3. string strFileName = fi.Name;
  4. string strExtension = fi.Extension;

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  44

  Mặc định Xử lý chuỗi đưỡng dẫn để tách ra từng phần của nó trong C#?

  trong trường hợp này dùng regex làm gì cho nó to vậy?
  Bạn tìm ký tự . từ sau ra -> type
  ký tự \ tiếp -> file name

Các đề tài tương tự

 1. Lọc ra những kí tự chữ in HOA hay thường trong một chuỗi phải làm sao?
  Gửi bởi nhatminh266 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 08:54 PM
 2. Bắt sự kiện phải chuột trong litsbox
  Gửi bởi mysad trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 16-11-2010, 09:25 PM
 3. Sắp xếp chuỗi theo tổng phần tử trong chuỗi
  Gửi bởi yoinb trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 26-04-2010, 09:20 PM
 4. Có cách nào kiểm tra một chuỗi trong textbox có phải chuỗi tiếng Việt có dấu ko?
  Gửi bởi bachhaiduong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 26-04-2010, 07:52 PM
 5. Tách các phần tử trong chuỗi
  Gửi bởi hacphongthan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 30-08-2009, 09:08 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn