Văn phòng Quy hoạch COVIC là nhà quy hoạch xây dựng chuyên nghiệp, COVIC cung cấp các giải pháp quy hoạch “định hướng hành động” theo phương châm “sáng tạo- được phê duyệt- để thực thi” với các sản phẩm có chất lượng vượt trội ứng dụng quy trình GIS+Plan.

COVIC cung cấp dịch vụ với chất lượng và tiến độ vượt trội, giá thành hợp lý, cùng nhiều giá trị gia tăng khác.

Các dự án COVIC đã tham gia là kết quả sáng tạo của teamwork chuyên nghiệp, đã nghiên cứu quy hoạch với nhiều thể loại khác nhau, trên nhiều địa phương, cùng với kinh nghiệm tích luỹ trong các dự án hợp tác quốc tế.

COVIC sẵn sàng là “cố vấn pháp lý” tin cậy, trợ giúp khách hàng làm việc với các cơ quan chính quyền, đưa quy hoạch sớm được phê duyệt thoả mãn yêu cầu của mọi bên liên quan.

Với năng lực dịch vụ tăng trưởng nhanh, COVIC mong muốn mở rộng quan hệ trên quan điểm “tôn trọng lẫn nhau- cùng phát triển” đến mọi đối tác: các chủ đầu tư doanh nghiệp và nhà nước, các cơ quan tư vấn trong nước và nước ngoài.Rất hân hạnh được cộng tác và xin chân thành cảm ơn!