TVC chính thức mở chương trình tài trợ hosting JP cho tất cả các thành viên.
Điều kiện : post bài giới thiệu đến một diễn đàn bất kì có trên 5000 thành viên
Thông tin hosting:
Dung lượng: 1GB
Băng thông: 100GB
Các thông số còn lại: Unlimit
Đăng kí như sau: gửi topic tại http://teenvietclub.com/forum/showthread.php?p=4404
Họ tên:
Domain:
Email:
Link giới thiệu:
Cam kết sử dụng đúng mục đích !, không up shell,sex hoặc tất cả các thứ làm tổn hại đến server.Không dùng host share để đặt chatbox, nếu không sẽ bị xóa mà không cần thông báo .
Không làm site leech .
IP: 182.48.59.224
live 6 tháng