Anh chị giúp em làm sao load dữ liệu từ Datalist lên Textbox với. Em xin cảm ơn nhiều lắm.