Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tính Số Phức Bằng Phương Pháp Chồng Toán Tử

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Tính Số Phức Bằng Phương Pháp Chồng Toán Tử

  Hiện tại mình code chưa hoàn chỉnh lắm, test kết quả vẫn bị sai, nhưng không biết sữa chổ nào, mong mọi người giải quyết giúp mình, mình cảm ơn trước!!


  Đây là Code mình làm:

  // sophuc.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include<iostream>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  using namespace std;
  struct sophuc{
  double thuc,ao;
  };
  istream &operator>> (istream &is, sophuc &a){
  cout<<"thuc:";
  is>>a.thuc;

  cout<<"ao:";
  is>>a.ao;  return is;


  }
  int ucln(int x,int y){
  x=abs(x);y=abs(y);
  while(x!=y){
  if(x>y)
  x-=y;
  else
  y-=x;
  }
  return x;

  }
  sophuc operator + (sophuc x,sophuc y){
  sophuc c;
  c.thuc=x.thuc+y.thuc;
  c.ao=x.ao+y.ao;
  return c;

  }sophuc operator - (sophuc x,sophuc y){
  sophuc c;
  c.thuc=x.thuc-y.thuc;
  c.ao=x.ao-y.ao;
  return c;

  }
  sophuc operator * (sophuc x,sophuc y){
  sophuc c;
  c.thuc=x.thuc*y.thuc-x.ao*y.ao;
  c.ao=x.thuc*y.ao+x.ao*y.thuc;
  return c;

  }
  sophuc operator / (sophuc x,sophuc y){
  sophuc c;
  double s;
  s=y.thuc*y.thuc+y.ao*y.ao;
  c.thuc=(x.thuc*x.ao+y.thuc*y.ao)/s;
  c.ao=(x.ao*y.thuc-x.thuc*y.ao)/s;
  return c;
  }
  ostream& operator<< (ostream &os, sophuc &a){
  if(a.thuc*a.ao<0)
  os<<"-";
  os<<a.ao+a.thuc;


  return os;
  }
  /* ostream& operator<< (ostream &os, sophuc &a){
  cout<<"(thuc, ao) = ";
  os>>a.thuc>>a.ao;
  fflush(stdin);

  return os;
  } */
  /* ostream &operator<<(ostream &o, sophuc a){
  o<<a.thuc;
  if(a.ao!=0){
  cout<<(a.ao>0?" +j":" -j");
  cout<<abs(a.ao);
  }

  return o;
  } */

  sophuc tinh(sophuc x,sophuc y,char pt){
  sophuc c;
  switch(pt){
  case '+':
  c=x+y;
  break;
  case '-':
  c=x-y;
  break;
  case '*':
  c=x*y;
  break;
  case '/':
  c=x/y;
  break;

  }return c;


  }
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
  sophuc a,b,c;
  char pt;
  cout<<"Nhap so thuc: " "\n";
  cin>>a;
  cout<<"Nhap so ao: " "\n";
  cin>>b;
  cout<<"Nhap phep tinh(+,-,*,/): " "\n";
  cin>>pt;
  c=tinh(a,b,pt);
  cout<<a<<pt<<b<<"="<<c<< "\n";


  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  -Mountain-
  Bài viết
  768

  - Bạn có thể cho code vào tag cho dễ nhìn đc ko ? chứ nhìn thế này đau mắt lắm
  - Bài này sai báo lỗi gì ? hay ko báo lỗi nhưng lại ra kết quả sai .... Bạn trình bày mọi người mới biết đc chứ

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn