Mình tạo một RichTextBox, ngoài nhập dữ liệu thì bạn có thể chèn hình ảnh vào trong này. Khi lưu vào database mình lưu lại với dạng rtf (rtb.Rtf ). Khi in ra Crytal Report thì chỉ cần kéo trường đó ra và chỉnh Format như vầy thì nó in ra được định dạng rtf nhưng không hiển thị hình ảnh ra được.


Vậy phải làm sao để reporty có thể in ra đầy đủ text và hình ảnh?