mọi người cho mình hỏi ai có quyển sách này: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Xây Dựng Và Thiết Kế Ứng Dụng Microsoft Office SharePoint Server 2007 - Tập 1: Xây Dựng Và Thiết Kế Ứng Dụng và Microsoft Office SharePoint Server 2007 - Tập 2: Quản Trị Và Bảo Mật Ứng Dụng của Phạm Hữu Khang không cho mình xin với.
Thanks!!! mọi người trước nha