CHào mọi người,

Tình hình mình đang viết một thư viện cần sử dụng chức năng sau: mình có vùng nhớ lưu giá trị(object) đó, có cách nào để lấy được các container trỏ đến(chứa) giá trị đó, container đó nằm trong vi phi cho phép truy cập.

Mong mọi người giúp đỡ.