Mình load một đống icon trong 1 folder lên web được rồi. giờ không biết làm cách nào để chèn vào bài viết khi click vào icon như của ccdc. xin cảm ởn.