Có cách nào làm trong suốt form mà các control trên đó vẫn hiện rõ không các bác.Vì from là parent nên khi mình set opacity cho nó thì làm mờ hết các control luôn :(