Có anh chị hay các bạn nào đã từng nghiên cứu về thuật toán "otomat trong bài toán so mẫu"
Có thể chỉ giúp cho em được không ah.
Em xin cảm ơn ah.