Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Lỗi error C2143: syntax error : missing ',' before '&'

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  22

  Mặc định Lỗi error C2143: syntax error : missing ',' before '&'

  Mình xem đi xem lại nhiều lần rồi nhưng vẫn không tìm được cách khắc phục ,mong các bạn xem giúp lỗi sai ở đâu ,cái hàm friend rắc rối quá!
  Code:
  #include <iostream.h>
  
  class Vector
  {
  private:
  	int n;
  	double *p;
  public:
  	Vector();
  	Vector(int nn);
  	Vector(const Vector &u);
  	~Vector();
  	void nhap();
  	void xuat();
  	int layn();
  	friend Vector nhanmV(const matran &u, const Vector &V);
  };
  Vector::Vector()
  {
  	n=0;
  	p=NULL;
  }
  Vector::Vector(int nn)
  {
  	n=nn;
  	p=new double[n];
  }
  Vector::Vector(const Vector &u)
  {
  	n=u.n;
  	p=new double[n];
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		p[i]=u.p[i];
  }
  Vector::~Vector()
  {
  	delete []p;
  	p=NULL;
  }
  void Vector::nhap()
  {
  	if(p==NULL)
  	{
  		cout<<"Nhap so chieu: ";
  		cin>>n;
  		p=new double[n];
  	}
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		cout<<"phan tu thu "<<i<<" :";
  		cin>>p[i];
  	
  	}
  }
  void Vector::xuat()
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		cout<<p[i]<<"\t";
  	cout<<"\n";
  }
  int Vector::layn()
  {
  	return n;
  }
  class matran
  {
  private:
  	int sd,sc;
  	double **p;
  public:
  	matran();
  	matran(int sd1,int sc1);
  	matran(const matran &u);
  	~matran();
  	void nhap();
  	void xuat();
  	double tongdong(int k);
  	matran cong(const matran &u);
  	matran nhan(const matran &u);
  	int laysd();
  	int laysc();
  	friend Vector nhanmV(const matran &u, const Vector &V);
  };
  matran::matran()
  {
  	sd=0;
  	sc=0;
  	p=NULL;
  }
  matran::matran(int sd1,int sc1)
  {
  	sd=sd1;
  	sc=sc1;
  	p=new double*[sd];
  	for(int i=0;i<sd;i++)
  		p[i]=new double[sc];
  }
  matran::matran(const matran &u)
  {
  	sd=u.sd;
  	sc=u.sc;
  	p=new double*[sd];
  	for(int i=0;i<sd;i++)
  		p[i]=new double[sc];
  	for(i=0;i<sd;i++)
  		for(int j=0;j<sc;j++)
  			p[i][j]=u.p[i][j];
  }
  matran::~matran()
  {
  	for(int i=0;i<sd;i++)
  		delete []p[i];
  	delete []p;
  	p=NULL;
  }
  void matran::nhap()
  {
  	if(p==NULL)
  	{
  		cout<<"Nhap so dong Va cot:";
  		cin>>sd>>sc;
  		p=new double*[sd];
  		for(int i=0;i<sd;i++)
  			p[i]=new double[sc];
  	}
  	for(int i=0;i<sd;i++)
  		for(int j=0;j<sc;j++)
  		{
  			cout<<"phan tu thu ["<<i<<"]["<<j<<"]=";
  			cin>>p[i][j];
  		}
  }
  void matran::xuat()
  {
  	for(int i=0;i<sd;i++)
  	{
  		for(int j=0;j<sc;j++)
  			cout<<p[i][j]<<"\t";
  		cout<<"\n";
  	}		
  }
  
  int matran::laysd()
  {
  	return sd;
  }
  int matran::laysc()
  {
  	return sc;
  }
  double matran::tongdong(int k)
  {
  	double ret=0;
  	for(int i=0;i<sc;i++)
  		ret+=p[k][i];
  	return ret;
  }
  matran matran::cong(const matran &u)
  {
  	matran ret(sd,sc);
  	for(int i=0;i<sd;i++)
  		for(int j=0;j<sc;j++)
  			ret.p[i][j]=p[i][j]+u.p[i][j];
  	return ret;
  }
  matran matran::nhan(const matran &u)
  {
  	matran ret(sd,u.sc);
  		for(int i=0;i<ret.sd;i++)
  			for(int j=0;j<ret.sc;j++)
  			{
  				ret.p[i][j]=0;
  				for(int k=0;k<sc;k++)
  					ret.p[i][j]+=p[i][k]*u.p[k][j];
  			}
  			return ret;
  }
  Vector nhanmV(const matran &u,const Vector &V)
  {
  	Vector ret(u.sd);
  	for(int i=0;i<u.sd;i++)
  	{
  		ret.p[i]=0;
  		for(int j=0;j<V.n;j++)
  			ret.p[i]+=u.p[i][j]*V.p[j];
  	}
  	return ret;
  }
  void main()
  {
  	matran a;
  	a.nhap();
  	cout<<"Ma tran a:\n";
  	a.xuat();
  	Vector b;
  	b.nhap()();
  	cout<<"Vector b:\n";
  	b.xuat();
  	if(a.laysc()==b.layn())
  	{
  		Vector c=nhanmV(a,b);
  		cout<<"Vector c=\n";
  		c.xuat();
  	}
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  160

  Cần forward declare class matran ở trước class Vector
  class matran;

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  22

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fbchicken Xem bài viết
  Cần forward declare class matran ở trước class Vector
  class matran;
  thank bạn , mình đã làm được !!!!!!!!!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  10

  mình nghĩ có thể thêm:friend class matran; vào class vector thì phù hợp với hàm bạn.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-09-2012, 12:36 PM
 2. Lập trình C++ Lỗi error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'r'
  Gửi bởi mrmaxi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 31-07-2011, 10:56 AM
 3. Lập trình C bị lỗi "C:\Project\project\firstsource.c(12) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'printf'"
  Gửi bởi lapmaihokdc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 02-07-2011, 07:09 PM
 4. ADO.NET bị lỗi Syntax error (missing operator) in query expression '* fromlop'...giúp em với
  Gửi bởi phieuhung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-04-2011, 11:29 AM
 5. error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'NET_IFTYPE'.
  Gửi bởi Lotches trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-04-2009, 09:57 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn