hi all !
em muốn viết một chuơng trình giao tiếp giữa các client với nhau thông qua 1 server. Tức là client X sẽ gửi gói tin lên server, và server sẽ forward gói tin đó cho client Y. Nhưng chưa nghĩ ra phương pháp, ai biết giúp emvới. Thanks
Mình định viết theo mô hình select IO.