Luật sư dân sự, Luat su dan su: Hãng luật PHÚ & Luật sư nhận đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia với tư các luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các loại vụ án: DÂN SỰ, kinh tế, vay mượn, hợp đồng, hành chính, đất đai, thừa kế, lao động, ly hôn, …

Ngoài ra, TƯ VẤN THU NỢ, DỊCH VỤ THU NỢ, dịch vụ thu nợ hợp pháp cũng là một thế mạnh Hãng luật PHÚ & Luật sư. Thực chất đây là các tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Nên các luật sư của Hãng luật PHÚ & Luật sư tham gia với tư cách luật sư đại diện theo ủy quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

Thực hiện giải quyết các tranh chấp dân sự, Hãng luật PHÚ & Luật sư còn cung cấp các dịch vụ pháp lý bổ trợ như: điều tra thu thập chứng cứ, xác minh dân sự, ....

TÂM VỚI NGHỀ - TÍN VỚI NGƯỜI là kim chỉ nam hành nghề của đội ngũ luật sư chúng tôi.

Liên hệ:
HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
40 Lê Vĩnh Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 2223 7476 - 0922 822 466 Luật sư Nguyễn Văn Phú
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

DỊCH VỤ THU NỢ, TƯ VẤN THU NỢ
www.dichvuthuno.com.vn