Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Truyền kiểu struct từ C lên JAVA?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  sài gòn
  Bài viết
  422

  Mặc định Truyền kiểu struct từ C lên JAVA?

  C Code:
  1. #include <jni.h>
  2. #include "Hello.h"
  3. #include <stdio.h>
  4.  
  5. struct student
  6. {
  7.     char *name;
  8.     int age;
  9. }student1;
  10.  
  11. student1.name="Jack";
  12. student1.age=23;
  13.  
  14. JNIEXPORT jobject JNICALL
  15. Java_Hello_sayHello(JNIEnv *env, jobject obj, jintArray arr)
  16. {
  17.     return arr;
  18. }

  java của mình thế này

  Java Code:
  1. public class Hello
  2. {
  3.     static
  4.     {
  5.         System.loadLibrary("hello");
  6.     }
  7.  
  8.     public native Object sayHello(int [] arr);
  9.     public static void main(String[] args)
  10.     {
  11.         Hello p = new Hello();
  12.         int arr[] = new int[10];
  13.         for (int i = 0; i < 10; i++) {
  14.             arr[i] = i;
  15.         }
  16.         int [] len = (int[]) p.sayHello(arr);
  17.  
  18.         System.out.println("sum = " + len.length); //length of the array
  19.     }
  20. }

  bây giờ từ C mình muốn return lại số sinh viên đã đăng ký, phỉa làm thế nào vậy ???


  sửa tiếp
  Java Code:
  1. public class Hello
  2. {
  3.     static
  4.     {
  5.         System.loadLibrary("hello");
  6.     }
  7.  
  8.     public static native Student sayHello();
  9.     public static void main(String[] args)
  10.     {
  11.         Hello p = new Hello();
  12.  
  13.         Student len = p.sayHello();
  14.  
  15.         System.out.println("Name = " + len.name);
  16.         System.out.println("Age = " + len.age);
  17.     }
  18.  
  19.     public class Student
  20.     {
  21.         private int age;
  22.         private String name;
  23.  
  24.         public Student(int age, String name)
  25.         {
  26.             this.age = age;
  27.             this.name = name;
  28.         }
  29.  
  30.         // the rest of the class
  31.     }
  32.  
  33. }

  C Code:
  1. #include <jni.h>
  2. #include "Hello.h"
  3. #include <stdio.h>
  4.  
  5. struct student
  6. {
  7.     char *name;
  8.     int age;
  9.  
  10.  
  11. }student1;
  12.  
  13. JNIEXPORT jobject JNICALL
  14. Java_Hello_sayHello(JNIEnv *env, jclass cls)
  15. {
  16.  
  17.     jmethodID constructor;
  18.     jvalue args[2];
  19.     jobject object;
  20.  
  21.  
  22.     cls = (*env)->FindClass(env, "Hello$Student");
  23.  
  24.     constructor = (*env)->GetMethodID(env, cls, "<init>", "(ILjava/lang/String V");
  25.  
  26.     args[0].i = 23;
  27.     args[1].l = (*env)->NewStringUTF(env, "Jack");
  28.     object = (*env)->NewObjectA(env, cls, constructor, args);
  29.  
  30.     return object;
  31. }


  A – Exemple

  Programmes Java :
  Java Code:
  1. public class Appel {
  2.     private native Objet AppelNative();
  3.     public static void main(String[] args) {
  4.         Objet newObj = null;
  5.         Appel a = new Appel();
  6.         newObj = a.AppelNative();
  7.         System.out.println(newObj.getS());
  8.     }
  9.     static { System.loadLibrary("Librairie"); }
  10. }
  11. public class Objet {
  12.     private int i;
  13.     private String s;
  14.     public Objet(int i, String s) {
  15.         this.i = i;
  16.         this.s = s;
  17.     }
  18.     public String getS() { return s; }
  19. }

  Programme C :
  Java Code:
  1. #include <jni.h>
  2. #include "Appel.h"
  3. JNIEXPORT jobject JNICALL Java_Appel_AppelNative (JNIEnv *env, jobject obj) {
  4.     jclass classe = (*env)->FindClass(env, "Objet");
  5.     jmethodID mid = (*env)->GetMethodID(env, classe, "<init>", "(ILjava/lang/String;)V");
  6.     jint valeur = 10;
  7.     jstring chaine = (*env)->NewStringUTF(env, "hello");
  8.     jobject objet = (*env)->NewObject(env, classe, mid, valeur, chaine);
  9.     return objet;
  10. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi haian : 06-09-2011 lúc 03:56 PM.
  cố gắng

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Giúp mình bài tập truyền struct vào function vs
  Gửi bởi vutqse02977 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-01-2013, 11:00 AM
 2. Lập trình C Cách truyền một xâu nhập từ bàn phím vào struct trong C?
  Gửi bởi viethai1431 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 12:31 PM
 3. [JNI] Cách truyền Struct từ JAVA parameter xuống C++
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-08-2011, 02:34 PM
 4. chuyển dữ liệu từ datatable lên struct
  Gửi bởi lengocktv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-08-2011, 08:36 AM
 5. Mã nguồn C Lỗi truyền tham số cho hàm là một struct bị lỗi
  Gửi bởi tinhspt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 08-01-2011, 10:35 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn