Mình muốn biết danh sách các trình duyệt web đang được cài trên máy và các đường dẫn các file exe thì làm thế nào nhỉ