Mình không hiểu toán tử luận lý NOT-AND-OR có vai trò gì trong C, và chúng được sử dụng như thế nào?rất mong được mọi người giải đáp giúp.xin cám ơn