em muốn đổi tên tên thư mục (cái này thì em làm ok rùi) nhưng có 2 vấn đề xảy ra :
- nếu file trong thư mục cần đổi tên đang được mở bởi 1 chương trình (ví dụ file video đang dược mở bằng soft windows media player) thì sẽ báo lỗi . Làm cách nào tắt soft đi và đổi tên thư mục
- thứ hai em xài win 7 khó chịu ở chỗ khi đổi tên file ỏ thư mục nó báo lỗi user em đang xài o có quyền đổi tên làm cach nào để đổi tên file trên quyền user administrator .
anh em ai biết chỉ giúp em với ,Cám ơn nhiều