Twinkle Twinkle
Tên phim: Shining / Twinkle Twinkle / All That Glitters ???? ???

S? t?p: 50

Th? lo?i : Gia dình, tình c?m
Ðài phát sóng : MBC
Thoì diêm phát sóng : 20h40 Cuôí tu?n_ Theo gi? Hàn quôc

Nô? dung :

B? phim k? v? câu chuy?n thành công c?a Han Jung Won.
M?t ph? n? h?t lòng say mê v?i công vi?c, ngu?i dã quy?t d?nh ch?n con du?ng di theo cách riêng c?a mình... mà không c?n d?n s? giúp d? c?a gia dình.
Gia dình c?a Jung Won r?t giàu nh? vào ngu?n l?i dáng k? mà h? thu du?c t? các công ty xu?t b?n.
Nhung r?i vì sai l?m c?a m?t ngu?i mà cu?c d?i c?a cô hoàn toàn b? d?o l?n.
Cô dã g?p ph?i r?t nhi?u tr? ng?i trên con du?ng g?y d?ng l?i s? nghi?p c?a mình
.


Trailer :

[YOUTUBE]YLmQkPaklwo[/YOUTUBE]DIÊN VIÊN CHÍNH


Kim Hyun Joo trong vai Han Jung WonLee Yoo Ri trong vai Hwang Geum RanKim Suk Hoon trong vai Song Seung JoonSO Ð? QUAN H? NHÂN V?T

VIETSUB FROM HOOYEONFAMTranslator: Vietcuc, Chuotcoi83, thuytrangmi
Poster: TieuBang
Encoder: Shineowen (SD)
Uploader: hippo2609 - longhvtc89 - myngoc1977

DOWNLOAD LINK
T?p 1
http://www.megaupload.com/?d=H73H8JE0

T?p 2
http://www.megaupload.com/?d=O1U6510T
ho?c ( Thank to thumpee )
http://www.megaupload.com/?d=DJ2G9306

T?p 3
http://www.megaupload.com/?d=2XNQ9W9V

T?p 4
http://www.megaupload.com/?d=YMPWUP7W

T?p 5
http://www.megaupload.com/?d=VPPA2HXF

T?p 6
http://www.megaupload.com/?d=SXYVVE57

T?p 7
http://www.megaupload.com/?d=YMGY169M

T?p 8
http://www.megaupload.com/?d=6Z57YV9I

T?p 9
http://www.megaupload.com/?d=9Y5TH4P5

T?p 10
http://www.megaupload.com/?d=5JE32EIF

T?p 11
http://www.megaupload.com/?d=QSMLLJFQ

T?p 12
http://www.megaupload.com/?d=U8FIWHPX

T?p 13
http://www.megaupload.com/?d=F9RXECY5

T?p 14
http://www.megaupload.com/?d=OPIADMUS

T?p 15
http://www.megaupload.com/?d=WLCADQL6

T?p 16
http://www.megaupload.com/?d=PORPJLU0

T?p 17
http://www.megaupload.com/?d=WVODMMDF

T?p 18
http://www.megaupload.com/?d=GGZ8AST0

T?p 19
http://www.megaupload.com/?d=R2SCNX54

T?p 20
http://www.megaupload.com/?d=P8NCW4RK

T?p 21
http://www.megaupload.com/?d=QJQBK48K

T?p 22
http://www.megaupload.com/?d=LIYFB242

T?p 23
http://www.megaupload.com/?d=HFWODS7U

T?p 24
http://www.megaupload.com/?d=Y8LXYRHJ

T?p 25
http://www.megaupload.com/?d=L21GDE26

T?p 26
http://www.megaupload.com/?d=2RTH9ACO

T?p 27
http://www.megaupload.com/?d=J7WV9HAH

T?p 28
http://www.megaupload.com/?d=ZLDFIENO

T?p 29
http://www.megaupload.com/?d=698TV07K

T?p 30
http://www.megaupload.com/?d=4X96P5RM

T?p 31
http://www.megaupload.com/?d=F6K7QY1A
Thanks to thumpee
http://www.megaupload.com/?d=0H2RLPXG

T?p 32
http://www.megaupload.com/?d=ZB99BB0YT?p 1
http://www.mediafire.com/?r7zahhy1vqfh2kw
http://www.mediafire.com/?6pvzra5haibmyxt
http://www.mediafire.com/?y7ug5vczj1ruiuf

T?p 2
http://www.mediafire.com/?x92xbiuue2f9scd
http://www.mediafire.com/?6gg2obcvptwc6mu
http://www.mediafire.com/?n8afh4acr579u1r

T?p 3 ( dã s?a l?i)
http://www.mediafire.com/?13dyg4hnvrl6bad
http://www.mediafire.com/?1gwtphdi651ddy0
http://www.mediafire.com/?mje5gf289i8qz1a
http://www.mediafire.com/?7s1m963sajei74f

T?p 4
http://www.mediafire.com/?6hvr93o7nj5ja4u
http://www.mediafire.com/?uijp50xk5eice17
http://www.mediafire.com/?v1ema0q334m8a66

T?p 5
http://www.mediafire.com/?3dz09faxzebza73
http://www.mediafire.com/?kxt90a8927knuto
http://www.mediafire.com/?6f6av47opbpbj57

T?p 6
http://www.mediafire.com/?7h9t7bew3mocu51
http://www.mediafire.com/?va7mkbrjcnpz777
http://www.mediafire.com/?egfh2q4f455w501

T?p 7
http://www.mediafire.com/?ggjugz26kvykdb9
http://www.mediafire.com/?v502gonhazgvoz7
http://www.mediafire.com/?pon2bk7vxn5yeew

T?p 8
http://www.mediafire.com/?iy2933utl118pd9
http://www.mediafire.com/?v76y75hvzdklvjl
http://www.mediafire.com/?1b5bbave6w2x5j9

T?p 9
http://www.mediafire.com/?zbfwd0ev6ehmctm
http://www.mediafire.com/?rh233o4nb7u4oxv
http://www.mediafire.com/?52p5d56kgh2mdgf

T?p 10
http://www.mediafire.com/?nmb232md4zez544
http://www.mediafire.com/?9hdtsjdoc95styy
http://www.mediafire.com/?jy1qgpzocjec5m6

T?p 11
http://www.mediafire.com/?kncqph8gk5oyeq2
http://www.mediafire.com/?r7cb2onq7ghz83h
http://www.mediafire.com/?z3uaz4qg3nbezby

T?p 12
http://www.mediafire.com/?hllt5hwnpkj5bo5
http://www.mediafire.com/?39avb3zisypvfbh
http://www.mediafire.com/?eozna9ziet23z81

T?p 13
http://www.mediafire.com/?kc9paaldr25f8ys
http://www.mediafire.com/?trr2tadktyczbk8
http://www.mediafire.com/?q21ilqf5pd8vllh

T?p 14
http://www.mediafire.com/?pibq4rjkls691iy
http://www.mediafire.com/?ze1gazxljkgl8sz
http://www.mediafire.com/?m052c3hararos3h

T?p 15
http://www.mediafire.com/?2oddad8vkwc2dee
http://www.mediafire.com/?0640y2us8o52982
http://www.mediafire.com/?iwgsb73186f4bd5

T?p 16
http://www.mediafire.com/?wi927zysh1kjxi4
http://www.mediafire.com/?s6arjg84b55eafr
http://www.mediafire.com/?n2b2gew132nm2sk

T?p 17
http://www.mediafire.com/?6322ojumimvtxxv
http://www.mediafire.com/?9wmkq4w347qaqa3
http://www.mediafire.com/?7933l8al7d3mat9

T?p 18
http://www.mediafire.com/?u0j1u8bwl81jblj
http://www.mediafire.com/?z83mcdm17737zyd
http://www.mediafire.com/?rq1qkoc29o05yxm

T?p 19
http://www.mediafire.com/?ok6c8rfp8nppnbl
http://www.mediafire.com/?tsia07khpif4ilt

T?p 20
http://www.mediafire.com/?wxhbwo7ys504yca
http://www.mediafire.com/?sjs231t52dvnb8l
http://www.mediafire.com/?6i3dfufju0cddr3
http://www.mediafire.com/?ugyagsd6uim4c0x

T?p 21
http://www.mediafire.com/?xuubwwz4gor9u7n
http://www.mediafire.com/?tbduddmtdtzda9h
http://www.mediafire.com/?5rlim0zi0cgo9zo

T?p 22
http://www.mediafire.com/?911gxm9er6jqhu5
http://www.mediafire.com/?wj941exb8buw6y5

T?p 23
http://www.mediafire.com/?c63fcb1b5lddq61
http://www.mediafire.com/?nob9dlgnh18ij6d

T?p 24
http://www.mediafire.com/?xwp8945z05tzni7
http://www.mediafire.com/?dzk0c39h94mtn6s

T?p 25
http://www.mediafire.com/?o1cy1vknbgw4dxg
http://www.mediafire.com/?4cwg8qj39l9a1v3

T?p 26
http://www.mediafire.com/?aa6erskadtjcevb
http://www.mediafire.com/?ue9zp8fkpff301j

T?p 27
http://www.mediafire.com/?5ast5uvvtlbf036
http://www.mediafire.com/?ba54437jjparzey

T?p 28
http://www.mediafire.com/?6rwgx43r0p1lzdr
http://www.mediafire.com/?0m2qltttm7kf3vc

T?p 29
http://www.mediafire.com/?hss64nfm7x5e78p
http://www.mediafire.com/?mh90i1an6x06jyt

T?p 30
http://www.mediafire.com/?3egsi57bp6s5i3i
http://www.mediafire.com/?bbglkodr92vkxkv

T?p 31
http://www.mediafire.com/?79r9etfe7pq1937
http://www.mediafire.com/?2kscu5mpd7hj3gx

T?p 32
http://www.mediafire.com/?i375seij81nmv0r
http://www.mediafire.com/?vpurwx89pmq01iw


T?p 1
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8C8A5E15401
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B5F661E616
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A2BE0A2E17

T?p 2
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4D9147F2402
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B907A64315
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A97457E4202

T?P 3 (dã fixed)
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=99100101201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=72E4C3B515

T?p 4
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C9134825201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DCC5325315
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F3642B3A16

T?p 5
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B572CF27302
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A2981A8E16
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=76AC6C1D201

T?p 6
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DEFCD1C5402
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CF93E76019
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DAAD40F116

T?p 7
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=36B69556201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9E48C0DD17
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E7A9B447201

T?p 8
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=04357EB2304
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=43E0AEA9404
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AD1E484019

T?p 9
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=94F4D41A15
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F90FF353202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7792BFF419

T?p 10
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0A15432A304
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B21395CF202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A76A97EE202

T?p 11
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C3A9618D202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=192DFB22202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D03950E515

T?p 12
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5C37D05F403
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=24F54572403
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A919E90E404

T?p 13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8A5A652B405
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9982E121403
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A02C4B03404

T?p 14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=75B79EBF304
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FA4F5BBB305
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C37C7C64405

T?p 15
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7F16FBB8304
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FC6319CD305
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A9F10A19305

T?p 16
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AF1BED55405
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=90F96B9B405
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=591ECF7D404

T?p 17
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9B081FD4403
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=ADFC8E8F305
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6577CC48303

T?p 18
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EC925349305
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BBF3EE02405
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E05725EE305

T?p 19
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3CD6151C405
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0AB514E0305
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=ECB595E3405

T?p 20
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A4CED713403
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=33C80BA2405
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0C06D5DA403
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FFFB97E9304

T?p 21
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=09042B19303
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3757538C404
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=373A1BA5404

T?p 22
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D013E54F304
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=66B0DDBD405

T?p 23
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E3EDDF6B303
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BA5C7C20305

T?p 24
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=065404BB405
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F10D30CA403

T?p 25
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8B15C77E304
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6604D47B303

T?p 26
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CA95B77D305
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3FCF9EE4405

T?p 27
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=05B5FC9C305
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=99F8077B305

T?p 28
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8B1C174C403
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=79E7B000202

T?p 29
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2853AC93406
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A1B0D861403

T?p 30
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0307F00A406
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AEA12219303

T?p 31
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=85E64B0D201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6CB66CDD201

T?p 32
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=87C69401201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C04C1946201