em với 1 người bạn của em đang chơi 1 trò chơi. Người bạn của em gửi 1 thông tin lên máy chủ của trò đó và em muốn lấy thông tin của người đó qua máy chủ thì nên làm thế nào. Mong mấy anh giúp đỡ