Mọi người cho em hỏi là đối với các dạng bài toán hay trường hợp nào thì "phải" dùng con trỏ đối tượng ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều