Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Viết chương trình có giao diện menu: Tính giai thừa, Quản lí học sinh,..

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định Viết chương trình có giao diện menu: Tính giai thừa, Quản lí học sinh,..

  Hiện tại em đang gặp một bài tập c mà mãi k làm được. Nhờ anh em trên forum giúp đỡ hướng giải quyết và cách làm nhé.

  Thanks nhiều.

  Đề bài:

  Viết chương trình có giao diện menu như sau:

  1- Tính giai thừa

  2- Quản lí học sinh
  a- Nhap DSHS
  b- IN dshs
  c- Tìm kiếm hs

  3- Thoát

  ----------------------
  Cho biết bảng hs bao gồm MaHS,HoTen,Tuoi


  Ai giúp em với :x

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  -Mountain-
  Bài viết
  768

  Bạn đã làm tới đâu rồi, vướng mắc, sai sót ở điểm nào có thể nói rõ đc chứ :S
  Hay là hỏi code toàn bài luôn ? Tặng bạn cái menu còn lại tự gõ nốt nhá

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. void menu ();
  4.  
  5. void giaithua ();
  6.  
  7. void nhaphs ();
  8. void inhs ();
  9. void timhs ();
  10.  
  11. void giaithua ()
  12. {
  13.     printf ("Tinh gt");
  14. }
  15.  
  16.  
  17. void nhaphs ()
  18. {
  19.     printf ("Nhap");
  20. }
  21.  
  22.  
  23. void inhs ()
  24. {
  25.     printf ("In");
  26. }
  27.  
  28. void timhs ()
  29. {
  30.     printf ("Tim");
  31. }
  32.  
  33.  
  34. void menu ()
  35. {
  36.     printf ("-------------- MENU -------------\n");
  37.     printf ("--  1- Tinh GT                  -\n");
  38.     printf ("--  2- Quan ly hs               -\n");
  39.     printf ("--  3- Thoat                    -\n");
  40.     printf ("---------------------------------\n");
  41.  
  42.     char a;
  43.     do{
  44.         printf ("\n");
  45.         printf ("Lua chon cua ban: ");
  46.         a = getch ();
  47.         switch (a - '0')
  48.         {
  49.             case 1:
  50.                 giaithua();
  51.                 break;
  52.             case 2:
  53.                 printf ("\n\t Quan Ly Hoc Sinh\n");
  54.                 printf ("--- a - Nhap hs    \n");
  55.                 printf ("--- b - In hs      \n");
  56.                 printf ("--- c - Tim hs     \n");
  57.                 char b;
  58.                 do{
  59.                     printf ("nhap lua chon: ");
  60.                     b = getch ();
  61.                     switch (b)
  62.                     {
  63.                         case 'a':
  64.                             nhaphs();
  65.                             break;
  66.                         case 'b':
  67.                             inhs();
  68.                             break;
  69.                         case 'c':
  70.                             timhs();
  71.                             break;
  72.                         default:
  73.                             printf ("Nhap sai");
  74.                     }
  75.                 }while (b<'a' || b>'c');
  76.  
  77.         }
  78.     }while ('1'>a || a>'3');
  79. }
  80.  
  81. int main ()
  82. {
  83.     menu();
  84.     return 0;
  85. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi beautifulsoul84hung : 04-09-2011 lúc 08:54 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  3

  ..................................................
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Timeless : 04-09-2011 lúc 09:43 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  3

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  #include <mem.h>
  #include <string.h>
  
  #define MAX 100
  
  
  void giaithua()
  {
  long FACT(int n);
  void main()
  
  {
    long kq1;
    int n;
    printf("Nhap n=");
    scanf("%d",&n);
    kq1=FACT(n);
    printf("Ket qua %d!=%ld",n,kq1);
    getch();
  }
  long FACT(int n)
  {
    if(n==0)
      return 1;
    else
      return n*FACT(n-1);
  }
  }
  
  
  
  struct danhsach{
   char mahs[5];
   char hoten[35];
   int tuoi[2];
  
  } danhsach[MAX];
  int n = 0;
  
  void nhapdshs()
  {
   char mahs[5], tmp[3];
   int i;
   int tuoi[2];
   do {
    printf("\nCho biet ma so HS : ");
    gets(mahs);
    if (strlen(mahs))
    {
     strcpy(danhsach[n].mahs, mahs);
     printf("\nCho biet ho ten : ");
     gets(danhsach[n].hoten);
     printf("\nCho biet tuoi : ");
     for (i=0; i<3; i++)
     {
      scanf("%f", &tuoi[i]);
      danhsach[n].tuoi[i] = tuoi[i];
     }
     gets(tmp);
     n++;
    }
   } while (strlen(mahs));
  }
  
  
  void inhs()
  {
  
   int i = 0, found = 0;
    while (i<n)
     {
       printf("\nMa so hs : %s", danhsach[i].mahs);
       printf("Ho va ten : %s", danhsach[i].hoten);
       printf("Tuoi : %f", danhsach[i].tuoi);
       found = 1;
       break;
     }
  
  }
  
  
  
  void timkiemhs()
  {
   char mahs[5];
   int i = 0, found = 0;
   printf("\nCho biet ma so hs : ");
   gets(mahs);
   if (strlen(mahs))
    while (i<n)
     if (stricmp(danhsach[i].mahs, mahs) == 0)
     {
       printf("\nMa so hs : %s", danhsach[i].mahs);
       printf("\nHo va ten : %s", danhsach[i].hoten);
       printf("\nTuoi : %f", danhsach[i].tuoi);
       found = 1;
       break;
     }
     else
      i++;
   if (!found)
    printf("\nKhong tim thay!!!");
  }
  
  
  
  
  void menu ()
  {
    printf ("-------------- MENU -------------\n");
    printf ("-- 1- Tinh GT         -\n");
    printf ("-- 2- Quan ly hs        -\n");
    printf ("-- 3- Thoat          -\n");
    printf ("---------------------------------\n");
  
    char a;
    do{
      printf ("\n");
      printf ("Lua chon cua ban: ");
      a = getch ();
      switch (a - '0')
      {
        case 1:
          giaithua();
          break;
        case 2:
          printf ("\n\t Quan Ly Hoc Sinh\n");
          printf ("--- a - Nhap hs  \n");
          printf ("--- b - In hs   \n");
          printf ("--- c - Tim hs   \n");
          char b;
          do{
            printf ("nhap lua chon: ");
            b = getch ();
            switch (b)
            {
              case 'a':
                nhapdshs();
                break;
              case 'b':
                inhs();
                break;
              case 'c':
                timkiemhs();
                break;
              default:
                printf ("Nhap sai");
            }
          }while (b<'a' || b>'c');
  
      }
    }while ('1'>a || a>'3');
  }
  
  
  int main ()
  {
    menu();
    return 0;
  }

  Bạn xem bài này của mình đúng không :(

Các đề tài tương tự

 1. Menu chương trình quản lí sinh viên
  Gửi bởi ohopoo trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-04-2010, 12:37 PM
 2. Quản lý menu, viết chương trình tổng hợp
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-10-2009, 02:57 AM
 3. Bài tập C quản lí sinh viên. Làm sao để quay lại menu lựa chọn?
  Gửi bởi million trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 24-10-2009, 02:02 PM
 4. viết chương trình tổ chức hệ thống menu đơn giản cho bài này giúp tớ với !!!
  Gửi bởi michiko_dangyeu911 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-09-2009, 02:08 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn