Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 16 kết quả

Đề tài: In ra hình các ngôi sao !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  4

  Mặc định In ra hình các ngôi sao !

  các bác viết dùm iem bài nì với
  Mong các bác giúp!! thanks
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi spirit1989 : 25-03-2008 lúc 10:26 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  4

  hjx!!! sao chả có sư huynh nào giúp đệ hết dzạ??

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Tại đệ đó . Muội sẽ ko giúp đâu nếu đệ hỏi kiểu đó . Đệ nên suy nghĩ và code thử , post code lên mọi người sẽ giúp .

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  4

  đệ đâu có nghĩ ra dc cái hướng làm đâu!:((. mụi có thể chỉ cái hướng để đệ làm thử hok???

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Bài này nếu dùng các thư viện hỗ trợ như openGL thì chỉ cần quay trục là làm cho nó chuyển động được rùi, nhưng quả thật làm trên console phải cần thuật toán. Suy nghĩ cả đêm qua mà vẫn chưa ra T_T. Đây là 1 cái dàn bài nhưng chưa có thuật toán gì hết, còn về các hàm đồ hoạ thì tui mù ( vì tui không bao h xài thằng graphics.h ). Nhưng tui nghĩ chỉ cần tạo cho nó move around rùi sau đó tô màu cũng chỉ còn là formula.
  C++ Code:
  1. #include <cstdio>
  2. #include <iostream>
  3. #include <climits>
  4. #include <ctime>
  5. #include <windows.h>
  6.  
  7. const int Rows = 20;
  8. const int Cols = 19;
  9. const int spanSize = 7;
  10. const int DX = 5;
  11. const int DY = 6;
  12.  
  13. void clrscr(void){
  14.   COORD                       coordScreen = { 0, 0 };
  15.   DWORD                       cCharsWritten;
  16.   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO  csbi;
  17.   DWORD                       dwConSize;
  18.   HANDLE                      hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  19.   GetConsoleScreenBufferInfo(hConsole, &csbi);
  20.   dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;
  21.   FillConsoleOutputCharacter(hConsole, TEXT(' '), dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten);
  22.   GetConsoleScreenBufferInfo(hConsole, &csbi);
  23.   FillConsoleOutputAttribute(hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten);
  24.   SetConsoleCursorPosition(hConsole, coordScreen);
  25. }
  26.  
  27. void delay(long amount){
  28.   for(int x = 0; x < amount; ++x){
  29.     //do nothing;
  30.   }
  31. }
  32.  
  33. void print(const char span[][Cols]){
  34.   for(int x = 0; x < Rows; ++x){
  35.     for(int y = 0; y < Cols; ++y){
  36.       std::cout << span[x][y];
  37.     }
  38.     std::cout << '\n';
  39.   }
  40. }
  41.  
  42. void rotate(char span[][Cols]){
  43.   for(int x = 0; x < Rows; ++x){
  44.     for(int y = 0; y < Cols; ++y){
  45.       if(span[x][y] == ' '){
  46.         span[x][y] = '*';
  47.       }
  48.       else{
  49.         span[x][y] = ' ';
  50.       }
  51.     }
  52.   }
  53. }
  54.  
  55.  
  56. int main(){
  57.   char span[Rows][Cols] = {
  58.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  59.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  60.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  61.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  62.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  63.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  64.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*',' ',' ',' ','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  65.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*',' ',' ','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  66.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*',' ','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  67.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  68.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  69.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  70.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*',' ','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  71.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*',' ',' ','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  72.   {' ',' ',' ',' ',' ','*',' ',' ',' ','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  73.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  74.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  75.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  76.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  77.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '}
  78.   };
  79.                  
  80.  
  81.   print(span);
  82.   std::cout << '\n';
  83.   for(int x = 0; x < 100; ++x){
  84.     rotate(span);
  85.     print(span);
  86.     std::cout << '\n';
  87.     delay(10000);
  88.   }
  89.  
  90.   system("pause");
  91.   return 0;
  92. }
  Cậu có idea gì thì tui cùng thảo luận với cậu, còn hiện h thì vộ phương T_T !

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định In ra hình các ngôi sao !

  Đệ nè . Đệ có thể vẽ được hình như thế ko nào . Rất dễ dàng , nếu như đệ xem hình đó là 1 mảng 2 chiều với các phần tử trong mảng là * và khoảng trắng . Đệ cứ khai báo thiết lập trước như hình sau đó in ra như mảng 2 chiều bình thường là ra thôi mà . Còn về tạo cảm giác xoay : đệ thấy rằng hình như trên có 4 phần . Đệ cứ lần lượt tô màu từng phần ( dùng delay để dừng lại 1 ít thời gian để xem ở mỗi phần ) , sau đó lặp lại chu kỳ quay là ra thui á .

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Đệ nè . Đệ có thể vẽ được hình như thế ko nào . Rất dễ dàng , nếu như đệ xem hình đó là 1 mảng 2 chiều với các phần tử trong mảng là * và khoảng trắng . Đệ cứ khai báo thiết lập trước như hình sau đó in ra như mảng 2 chiều bình thường là ra thôi mà . Còn về tạo cảm giác xoay : đệ thấy rằng hình như trên có 4 phần . Đệ cứ lần lượt tô màu từng phần ( dùng delay để dừng lại 1 ít thời gian để xem ở mỗi phần ) , sau đó lặp lại chu kỳ quay là ra thui á .
  Sửa/Xóa bài viết
  Anh cũng không thấy dễ dàng chút nào T_T. Chỉ giáo đi em

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  4

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sieuphuong Xem bài viết
  Đệ nè . Đệ có thể vẽ được hình như thế ko nào . Rất dễ dàng , nếu như đệ xem hình đó là 1 mảng 2 chiều với các phần tử trong mảng là * và khoảng trắng . Đệ cứ khai báo thiết lập trước như hình sau đó in ra như mảng 2 chiều bình thường là ra thôi mà . Còn về tạo cảm giác xoay : đệ thấy rằng hình như trên có 4 phần . Đệ cứ lần lượt tô màu từng phần ( dùng delay để dừng lại 1 ít thời gian để xem ở mỗi phần ) , sau đó lặp lại chu kỳ quay là ra thui á .
  Cái này là bài tập của phần cấu trúc điều khiển(tức là chỉ cho xài for,if,.... thoy) (trong lớp chưa có học tới phần mảng)

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  24

  Mình làm bài này như thế này, không biết có đạt yêu cầu hay không. Xin 1 lời nhận xét.

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <dos.h>
  4.  
  5.       // j = 0   1   2   3   4   5   6   7   8   //i
  6. char A[9][9] = {'*','*','*','*','*',' ',' ',' ','*', //0
  7.         ' ','*','*','*','*',' ',' ','*','*', //1
  8.         ' ',' ','*','*','*',' ','*','*','*', //2
  9.         ' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*', //3
  10.         '*','*','*','*','*','*','*','*','*', //4
  11.         '*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ', //5
  12.         '*','*','*',' ','*','*','*',' ',' ', //6
  13.         '*','*',' ',' ','*','*','*','*',' ', //7
  14.         '*',' ',' ',' ','*','*','*','*','*'};//8
  15.       // j = 0   1   2   3   4   5   6   7   8   //i
  16. char B[9][9] = {'*',' ',' ',' ','*','*','*','*','*', //0
  17.         '*','*',' ',' ','*','*','*','*',' ', //1
  18.         '*','*','*',' ','*','*','*',' ',' ', //2
  19.         '*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ', //3
  20.         '*','*','*','*','*','*','*','*','*', //4
  21.         ' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*', //5
  22.         ' ',' ','*','*','*',' ','*','*','*', //6
  23.         ' ','*','*','*','*',' ',' ','*','*', //7
  24.         '*','*','*','*','*',' ',' ',' ','*'};//8
  25. int i, j, m1 =10, m2 = 11, m;
  26. void main()
  27. {
  28. do
  29.  {
  30.  clrscr(); gotoxy(20, 3);
  31.   for (i = 0; i < 9; ++i)
  32.     {
  33.      printf("\n\n");gotoxy(20, wherey());
  34.      for (j = 0; j < 9; ++j)
  35.     {
  36.      if ((A[i][j] == '*')&&(i < 4)&&(j < 5))
  37.        {
  38.         textcolor(m1);
  39.         cprintf("  *");
  40.        }
  41.      if ((A[i][j] == '*')&&(i < 5)&&(j > 4))
  42.        {
  43.         textcolor(m2);
  44.         cprintf("  *");
  45.        }
  46.      if ((A[i][j] == '*')&&(i > 3)&&(j < 4))
  47.        {
  48.         textcolor(m2);
  49.         cprintf("  *");
  50.        }
  51.      if ((A[i][j] == '*')&&(i > 4)&&(j > 3))
  52.        {
  53.         textcolor(m1);
  54.         cprintf("  *");
  55.        }
  56.      if (A[i][j] == ' ') printf("   ");
  57.      if ((i == j)&&(j == 4))
  58.        {
  59.         textcolor(RED);cprintf("  *");
  60.        }
  61.     }
  62.     }
  63. delay(250);clrscr();gotoxy(20, 3);
  64. for (i = 0; i < 9; ++i)
  65.     {
  66.      printf("\n\n");gotoxy(20, wherey());
  67.      for (j = 0; j < 9; ++j)
  68.     {
  69.      if ((B[i][j] == '*')&&(i < 5)&&(j < 4))
  70.        {
  71.         textcolor(m1);
  72.         cprintf("  *");
  73.        }
  74.      if ((B[i][j] == '*')&&(i < 4)&&(j > 3))
  75.        {
  76.         textcolor(m2);
  77.         cprintf("  *");
  78.        }
  79.      if ((B[i][j] == '*')&&(i > 4)&&(j < 5))
  80.        {
  81.         textcolor(m2);
  82.         cprintf("  *");
  83.        }
  84.      if ((B[i][j] == '*')&&(i > 3)&&(j > 4))
  85.        {
  86.         textcolor(m1);
  87.         cprintf("  *");
  88.        }
  89.      if (B[i][j] == ' ') printf("   ");
  90.      if ((i == 4)&&(j == 4))
  91.        {
  92.         textcolor(RED);cprintf("  *");
  93.        }
  94.     }
  95.     }
  96.  delay(250);
  97.   m = m1; m1 = m2; m2 = m;
  98.  }
  99. while (!kbhit());
  100. }
  PASCAL Code:
  1.   (************************************************************************)
  2.   (* Nhom thuc hien   : Le Manh Linh   <code writer>                      *)
  3.   (*                    Nguyen Duc Hoang                                  *)
  4.   (*                    Nguyen Van Khoa                                   *)
  5.   (* Lop              : K5C - Khoa CNTT - DH Thai Nguyen                  *)
  6.   (*                                                                      *)
  7.   (*---------------------------- BAI TAP LON -----------------------------*)
  8.   (*------------------------ LY THUYET THUAT TOAN ------------------------*)
  9.   (*                               DE SO 07                               *)
  10.   (*                                                                      *)
  11.   (************************************************************************)
  12.  
  13.  
  14. (**************************************************************************)
  15. Program Merge_Sort;
  16. (**************************************************************************)
  17. Uses Crt, Graph, Dos;
  18. Type
  19.   Font = Array[1..256*16] of Byte;
  20.   Font2 = Array[128*16 + 1..256*16] of Byte;
  21.   StrArr = Array[1..200] of string[150];
  22. Const
  23. Fnt2 : Font2=
  24.              (0, 0, 108, 56, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  25.              12, 24, 108,  56, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  26.              96, 48, 108, 56, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  27.              48, 16, 108, 56, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  28.              20, 40, 108, 56, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  29.              0, 0, 108, 56, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 48, 48, 0,
  30.              0, 0, 56, 108, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  31.              6, 12, 56, 108, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  32.              192, 96, 56, 108, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  33.              28, 4, 56, 108, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  34.              54, 108, 56, 108, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  35.              0, 0, 56, 108, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 48, 48, 0,
  36.              0, 0, 56, 108, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  37.              6, 12, 56, 108, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  38.              192, 96, 56, 108, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  39.              28, 4, 56, 108, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  40.              54, 108, 56, 108, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  41.              0, 0, 56, 108, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 48, 48, 0,
  42.              0, 0, 0, 6, 2, 126, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  43.              0, 12, 24, 6, 2, 126, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  44.              0, 96, 48, 6, 2, 126, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  45.              0, 56, 8, 22, 2, 126, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  46.              0, 54, 108, 6, 2, 126, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  47.              0, 0, 0, 6, 2, 126, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 48, 48, 0,
  48.              0, 0, 56, 108, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  49.              6, 12, 56, 108, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  50.              192, 96, 56, 108, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  51.              14, 2, 60, 108, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  52.              54, 108, 56, 108, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  53.              0, 0, 56, 108, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 48, 48, 0,
  54.              0, 0, 0, 6, 2, 206, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  55.              0, 12, 24, 6, 2, 206, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  56.              0, 96, 48, 6, 2, 206, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  57.              0, 56, 8, 22, 2, 206, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  58.              0, 54, 108, 6, 2, 206, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  59.              0, 0, 0, 6, 2, 206, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 48, 48, 0,
  60.              0, 0, 12, 24, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  61.              0, 0, 96, 48, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  62.              0, 56, 8, 16, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  63.              0, 0, 54, 108, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  64.              0, 0, 0, 0, 0, 120, 12, 124, 204, 204, 204, 118, 0, 48, 48, 0,
  65.              0, 0, 12, 24, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  66.              0, 0, 96, 48, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  67.              0, 56, 8, 16, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  68.              0, 0, 54, 108, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  69.              0, 0, 0, 0, 0, 124, 198, 254, 192, 192, 198, 124, 0, 48, 48, 0,
  70.              0, 0, 12, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  71.              0, 0, 48, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  72.              17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68,
  73.              85, 170, 85, 170, 85, 170, 85, 170, 85, 170, 85, 170, 85, 170, 85, 170,
  74.              221, 119, 221, 119, 221, 119, 221, 119, 221, 119, 221, 119, 221, 119, 221, 119,
  75.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  76.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  77.              0, 56, 8, 16, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  78.              0, 0, 54, 108, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  79.              0, 0, 24, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 24, 24, 0,
  80.              0, 0, 12, 24, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  81.              54, 54, 54, 54, 54, 246, 6, 246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  82.              54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  83.              0, 0, 0, 0, 0, 254, 6, 246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  84.              54, 54, 54, 54, 54, 246, 6, 254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  85.              54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  86.              0, 0, 96, 48, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  87.              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  88.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  89.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  90.              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  91.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  92.              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  93.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  94.              0, 56, 8, 16, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  95.              0, 0, 54, 108, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 0, 0, 0,
  96.              54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  97.              0, 0, 0, 0, 0, 63, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  98.              54, 54, 54, 54, 54, 247, 0, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  99.              0, 0, 0, 0, 0, 255, 0, 247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  100.              54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  101.              0, 0, 0, 0, 0, 255, 0, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  102.              54, 54, 54, 54, 54, 247, 0, 247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  103.              24, 24, 24, 24, 24, 255, 0, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  104.              0, 0, 0, 0, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 124, 0, 48, 48, 0,
  105.              0, 0, 0, 0, 0, 255, 0, 255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  106.              0, 0, 12, 24, 0, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  107.              0, 0, 96, 48, 0, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  108.              0, 56, 8, 16, 0, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  109.              0, 0, 108, 216, 0, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  110.              0, 0, 0, 0, 0, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 48, 48, 0,
  111.              0, 0, 12, 24, 0, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 126, 6, 12, 248, 0,
  112.              0, 0, 96, 48, 0, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 126, 6, 12, 248, 0,
  113.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  114.              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  115.              255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
  116.              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
  117.              0, 0, 56, 8, 16, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 126, 6, 12, 248, 0,
  118.              0, 0, 54, 108, 0, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 126, 6, 12, 248, 0,
  119.              255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  120.              0, 0, 0, 0, 0, 118, 220, 216, 216, 216, 220, 118, 0, 0, 0, 0,
  121.              0, 0, 0, 0, 120, 204, 216, 204, 198, 198, 198, 204, 192, 192, 0, 0,
  122.              0, 0, 0, 254, 198, 198, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 0, 0, 0, 0,
  123.              0, 0, 0, 0, 128, 254, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 0, 0, 0, 0,
  124.              0, 0, 0, 254, 198, 96, 48, 24, 48, 96, 198, 254, 0, 0, 0, 0,
  125.              0, 0, 0, 0, 0, 126, 216, 216, 216, 216, 216, 112, 0, 0, 0, 0,
  126.              0, 0, 0, 0, 102, 102, 102, 102, 102, 124, 96, 96, 192, 0, 0, 0,
  127.              0, 0, 0, 0, 118, 220, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0, 0, 0, 0,
  128.              0, 0, 0, 126, 24, 60, 102, 102, 102, 60, 24, 126, 0, 0, 0, 0,
  129.              0, 0, 0, 56, 108, 198, 198, 254, 198, 198, 108, 56, 0, 0, 0, 0,
  130.              0, 0, 56, 108, 198, 198, 198, 108, 108, 108, 108, 238, 0, 0, 0, 0,
  131.              0, 0, 30, 48, 24, 12, 62, 102, 102, 102, 102, 60, 0, 0, 0, 0,
  132.              0, 0, 0, 0, 0, 126, 219, 219, 219, 126, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  133.              0, 0, 0, 3, 6, 126, 207, 219, 243, 126, 96, 192, 0, 0, 0, 0,
  134.              0, 0, 28, 48, 96, 96, 124, 96, 96, 96, 48, 28, 0, 0, 0, 0,
  135.              0, 0, 0, 124, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 0, 0, 0, 0,
  136.              0, 0, 0, 0, 254, 0, 0, 254, 0, 0, 254, 0, 0, 0, 0, 0,
  137.              0, 0, 0, 0, 24, 24, 126, 24, 24, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 0,
  138.              0, 0, 0, 48, 24, 12, 6, 12, 24, 48, 0, 126, 0, 0, 0, 0,
  139.              0, 0, 0, 12, 24, 48, 96, 48, 24, 12, 0, 126, 0, 0, 0, 0,
  140.              0, 0, 14, 27, 27, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  141.              24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 216, 216, 216, 112, 0, 0, 0, 0,
  142.              0, 0, 0, 0, 24, 24, 0, 126, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 0,
  143.              0, 0, 0, 0, 0, 118, 220, 0, 118, 220, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  144.              0, 0, 0, 0, 0, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 126, 6, 12, 248, 24,
  145.              0, 0, 12, 30, 12, 60, 108, 204, 204, 204, 204, 118, 0, 0, 0, 0,
  146.              0, 0, 248, 108, 102, 102, 246, 102, 102, 102, 108, 248, 0, 0, 0, 0,
  147.              0, 15, 12, 12, 12, 12, 12, 236, 108, 108, 60, 28, 0, 0, 0, 0,
  148.              0, 216, 108, 108, 108, 108, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  149.              0, 112, 152, 48, 96, 200, 248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  150.              0, 0, 0, 0, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 0, 0, 0, 0, 0,
  151.              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  152. (**************************************************************************)
  153. Var
  154.   R: Registers;
  155.   gd, gm, i: Integer;
  156.   st: String;
  157.   ch, ch1, ch2: Char;
  158.   Fnt : Font;
  159.   GT: StrArr;
  160. Type PhanTu = Record
  161.                 Val   : Integer;
  162.                 X     : Integer;
  163.                 Y     : Integer;
  164.               End;
  165.       Mang = Record
  166.                Arr : Array[1..20] of PhanTu;
  167.                n   : Integer;
  168.              End;
  169. Type Page = Record
  170.               Top: Byte;
  171.               Bom: Byte;
  172.             End;
  173.      _Page = Array[1..7] of Page;
  174. Type Item = Record
  175.               d: Integer;
  176.               x: Integer;
  177.             End;
  178.      _Item = Array[1..600] of Item;
  179. Var A, Temp: Mang; c: Char;
  180.     Delta, MH, d: Integer;
  181. (**************************************************************************)
  182. Function Vang: Integer;
  183. Begin
  184.   TextColor(14); Vang := 14;
  185. End;
  186. (**************************************************************************)
  187. Function Trang: Integer;
  188. Begin
  189.   TextColor(White); Trang := White;
  190. End;
  191. (**************************************************************************)
  192. Procedure Set_Color(Color: Byte);
  193. Begin
  194.   port[$3c4] := 2;
  195.   port[$3c5] := Color;
  196. End;
  197. (**************************************************************************)
  198. Procedure Out_Text(st: String);(*Conver xau st sang font VN va in ra man hinh*)
  199. Var
  200.   C16: Array[1..16] Of Byte;
  201.   x, y, n, i, ofset, l, j: Integer;
  202.   ch1: Char;
  203. Begin
  204.   Set_Color(GetColor);
  205.   l := Length(st);
  206.   For j := 1 to l do
  207.     Begin
  208.       ch1 := st[j];
  209.       n := Ord(ch1);
  210.       x := GetX;
  211.       y := GetY;
  212.       ofset := 80*y + (x div 8);
  213.       For i := 1 to 16 do
  214.         Begin
  215.           C16[i] := Fnt[16*n + i];
  216.           ofset := 80*(y + i - 1) + (x div 8);
  217.           Mem[$A000:ofset] := C16[i];
  218.         End;
  219.       x := x + 8;
  220.       If x > 632 then
  221.         Begin
  222.           x := 0;
  223.           y := y + 19;
  224.         End;
  225.       MoveTo(x, y);
  226.     End;
  227. End;
  228. (**************************************************************************)
  229. Procedure Sch_Repl(Var S : String; Sch, Repl : String);
  230. Var
  231.   i, j : Byte;
  232. Begin
  233.   j := 0;
  234.   Repeat
  235.     i := Pos(Sch, S);
  236.     If i > 0 then
  237.       Begin
  238.         Delete(S, i, Length(Sch));
  239.         Insert(Repl, S, i);
  240.         j := j + 1;
  241.       End;
  242.   Until (i = 0);
  243. End;
  244. (**************************************************************************)
  245. Procedure Read_Font;  (* Doc Font TV*)
  246. Var
  247.   sm, os, i : Word;
  248. Begin
  249.   R.AX := $1130;
  250.   R.BH := 6;
  251.   Intr($10, R);
  252.   sm := R.ES;
  253.   os := R.BP;
  254.   For i := 1 to 128*16 do Fnt[i] := Mem[sm:os + i - 1];
  255.     For i := 128*16 + 1 to 256*16 do Fnt[i] := Fnt2[i];
  256. End;
  257. (**************************************************************************)
  258. Procedure Load_Graph_Font;  (*Nap bo font TV*)
  259. Begin
  260.   R.AX := $1121;
  261.   R.CX := 16;
  262.   R.BL := 0;
  263.   R.DL := Round(480/R.CX);
  264.   R.ES := Seg(Fnt);
  265.   R.BP := Ofs(Fnt);
  266.   Intr($10, R);
  267. End;
  268. (**************************************************************************)
  269. Procedure UnLoadFont;
  270. Begin
  271.   R.AH := $11;
  272.   R.AL := $24;
  273.   R.BL := 30;
  274.   Intr($10, R);
  275. End;
  276. (**************************************************************************)
  277. Function VN(S : String) : String;  (*Chuyen 1 xau thanh xau TV co dau*)
  278. Begin
  279.   Sch_Repl(S, 'aw', chr(128));
  280.   Sch_Repl(S, chr(128) + 's', chr(129));
  281.   Sch_Repl(S, chr(128) + 'f', chr(130));
  282.   Sch_Repl(S, chr(128) + 'r', chr(131));
  283.   Sch_Repl(S, chr(128) + 'x', chr(132));
  284.   Sch_Repl(S, chr(128) + 'j', chr(133));
  285.   Sch_Repl(S, 'aa', chr(134));
  286.   Sch_Repl(S, chr(134) + 's', chr(135));
  287.   Sch_Repl(S, chr(134) + 'f', chr(136));
  288.   Sch_Repl(S, chr(134) + 'r', chr(137));
  289.   Sch_Repl(S, chr(134) + 'x', chr(138));
  290.   Sch_Repl(S, chr(134) + 'j', chr(139));
  291.   Sch_Repl(S, 'ee', chr(140));
  292.   Sch_Repl(S, chr(140) + 's', chr(141));
  293.   Sch_Repl(S, chr(140) + 'f', chr(142));
  294.   Sch_Repl(S, chr(140) + 'r', chr(143));
  295.   Sch_Repl(S, chr(140) + 'x', chr(144));
  296.   Sch_Repl(S, chr(140) + 'j', chr(145));
  297.   Sch_Repl(S, 'ow', chr(146));
  298.   Sch_Repl(S, chr(146) + 's', chr(147));
  299.   Sch_Repl(S, chr(146) + 'f', chr(148));
  300.   Sch_Repl(S, chr(146) + 'r', chr(149));
  301.   Sch_Repl(S, chr(146) + 'x', chr(150));
  302.   Sch_Repl(S, chr(146) + 'j', chr(151));
  303.   Sch_Repl(S, 'oo', chr(152));
  304.   Sch_Repl(S, chr(152) + 's', chr(153));
  305.   Sch_Repl(S, chr(152) + 'f', chr(154));
  306.   Sch_Repl(S, chr(152) + 'r', chr(155));
  307.   Sch_Repl(S, chr(152) + 'x', chr(156));
  308.   Sch_Repl(S, chr(152) + 'j', chr(157));
  309.   Sch_Repl(S, 'uw', chr(158));
  310.   Sch_Repl(S, 'w', chr(158));
  311.   Sch_Repl(S, chr(158) + 's', chr(159));
  312.   Sch_Repl(S, chr(158) + 'f', chr(160));
  313.   Sch_Repl(S, chr(158) + 'r', chr(161));
  314.   Sch_Repl(S, chr(158) + 'x', chr(162));
  315.   Sch_Repl(S, chr(158) + 'j', chr(163));
  316.   Sch_Repl(S, 'as', chr(164));
  317.   Sch_Repl(S, 'af', chr(165));
  318.   Sch_Repl(S, 'ar', chr(166));
  319.   Sch_Repl(S, 'ax', chr(167));
  320.   Sch_Repl(S, 'aj', chr(168));
  321.   Sch_Repl(S, 'es', chr(169));
  322.   Sch_Repl(S, 'ef', chr(170));
  323.   Sch_Repl(S, 'er', chr(171));
  324.   Sch_Repl(S, 'ex', chr(172));
  325.   Sch_Repl(S, 'ej', chr(173));
  326.   Sch_Repl(S, 'is', chr(174));
  327.   Sch_Repl(S, 'if', chr(175));
  328.   Sch_Repl(S, 'ir', chr(181));
  329.   Sch_Repl(S, 'ix', chr(182));
  330.   Sch_Repl(S, 'ij', chr(183));
  331.   Sch_Repl(S, 'os', chr(184));
  332.   Sch_Repl(S, 'of', chr(190));
  333.   Sch_Repl(S, 'or', chr(198));
  334.   Sch_Repl(S, 'ox', chr(199));
  335.   Sch_Repl(S, 'oj', chr(208));
  336.   Sch_Repl(S, 'us', chr(210));
  337.   Sch_Repl(S, 'uf', chr(211));
  338.   Sch_Repl(S, 'ur', chr(212));
  339.   Sch_Repl(S, 'ux', chr(213));
  340.   Sch_Repl(S, 'uj', chr(214));
  341.   Sch_Repl(S, 'ys', chr(215));
  342.   Sch_Repl(S, 'yf', chr(216));
  343.   Sch_Repl(S, 'yr', chr(221));
  344.   Sch_Repl(S, 'yx', chr(222));
  345.   Sch_Repl(S, 'yj', chr(248));
  346.   Sch_Repl(S, 'dd', chr(249));
  347.   Sch_Repl(S, 'DD', chr(250));
  348.   Sch_Repl(S, '~', '');
  349.   VN := S;
  350. End;
  351. (**************************************************************************)
  352. Procedure AutoDetect; FORWARD;
  353. (**************************************************************************)
  354. Procedure DrawNumber(x, y, Num, Color: Integer); FORWARD;
  355. (**************************************************************************)
  356. Procedure TrangTri; FORWARD;
  357. (**************************************************************************)
  358. Procedure Arrow(x, y: Integer); FORWARD;
  359. (**************************************************************************)
  360. Procedure GioiThieu; FORWARD;
  361. (**************************************************************************)
  362. Function Str(Num: Integer): string;  (* Chuyen so thanh xau*)
  363. Var i, Temp: Integer;
  364.     S, R: String;
  365. Begin
  366.   S := '';
  367.   Repeat
  368.     Temp := Num mod 10; Num := trunc((Num - Temp) / 10);
  369.     S := S + chr(48 + Temp);
  370.   Until Num = 0;
  371.   R := '';
  372.   For i := length(S) downto 1 do
  373.     R := R + S[i];
  374.   Str := R;
  375. End;
  376. (**************************************************************************)
  377. Function Value(S: String): Integer;(*Chuyen so duoi dang xau thanh danh so*)
  378. Var code: Integer;
  379.     Num : Integer;
  380. Begin
  381.   Val(S, Num, code);
  382.   If code = 0 then
  383.     Value := Trunc(Num);
  384. End;
  385. (**************************************************************************)
  386. Procedure GraphInput(Var n: Integer);(*Nhap so nguyen n trong man hinh do hoa*)
  387. Var x, y: Integer;
  388.     R: String;
  389.     c: Char;
  390. Begin
  391.   R := ''; x := GetX; y := GetY;
  392.   Repeat
  393.     MoveTo(x, y); Out_Text('           ');
  394.     MoveTo(x, y); Out_Text(R);
  395.     c := ReadKey;
  396.     If c in ['0'..'9'] then
  397.       Begin
  398.         If Length(R) < 4 then
  399.           Begin
  400.             Out_Text(c);
  401.             R := R + c;
  402.           End;
  403.       End;
  404.     If (c = #13)and((R = '')or(length(R) >= 5)) then
  405.       Begin
  406.         SetColor(2);
  407.         MoveTo(x, y); Out_Text(VN('Nhaajp sai !'));
  408.         c := '@'; R := '';
  409.         Repeat
  410.           c := ReadKey;
  411.           If c = #13 then
  412.             Begin
  413.               SetColor(2); MoveTo(x, y); Out_Text('           ');
  414.             End;
  415.         Until c = #13;
  416.         SetColor(2);
  417.         MoveTo(x, y); Out_Text('           ');
  418.         MoveTo(x, y);
  419.       End;
  420.     If c = #8 then
  421.       Begin
  422.         SetColor(2); MoveTo(x, y);
  423.         Delete(R, length(R), 1);
  424.         Out_Text(R + '      ');
  425.         MoveTo(x, y);
  426.       End;
  427.   Until (c = #13)and(R <> '')and(length(R) < 5);
  428.   n := Value(R);
  429. End;
  430. (**************************************************************************)
  431. Procedure Manual_Input;
  432. Var i, x, y: Integer;
  433.     c: Char;
  434. Begin
  435.   y := 140;
  436.   Repeat
  437.     MoveTo(24, y + 19); SetColor(2);
  438.     Out_Text(VN('Nhaajp soos luwowjng phaafn tuwr cuar daxy (2 < n < 15) : '));
  439.     x := GetX; Out_Text('       '); MoveTo(x, y + 19);
  440.     GraphInput(A.n);
  441.   Until (2 < A.n)and(A.n < 15);
  442.   y := GetY + 19;
  443.   For i := 1 to A.n do
  444.     Begin
  445.       MoveTo(25, y); Out_Text('A[' + Str(i) + '] = ');
  446.       GraphInput(A.Arr[i].Val); y := y + 19;
  447.     End;
  448.   Set_Color(4); Bar(12, 132, 628, 468); SetColor(2); Bar(12, 132, 628, 468);
  449.   MoveTo(24, 150);
  450.   Out_Text(VN('Soos luwowjng phaafn tuwr cuar daxy laf: '));
  451.   SetColor(6); Out_Text(Str(A.n)); Set_Color(10);
  452.   y := GetY + 50; x := (640 - A.n*40) div 2;
  453.   For i := 1 to A.n do
  454.     Begin
  455.       DrawNumber(x, y, A.Arr[i].Val, Black);
  456.       x := x + 40;
  457.     End;
  458. End;
  459. (**************************************************************************)
  460. Procedure Random_Input;
  461. Var i, x, y: Integer;
  462.     c: Char;
  463. Begin
  464.      Out_Text(VN('Chojn '));
  465.      SetColor(4); Out_Text('1 ');
  466.      SetColor(2); Out_Text(VN('hoawjc '));
  467.      SetColor(4); Out_Text('2 '); SetColor(2);
  468.      Out_Text(':                                                                 ');
  469.      Out_Text('                                                                                ');
  470.      SetColor(4); Out_Text('1. ');
  471.      SetColor(2);
  472.      Out_Text(VN('Nhaajp soos luwowjng phaafn tuwr cuar daxy vaf khowri tajo ngaaxu nhieen casc gias trij cuar daxy.    '));
  473.      SetColor(4); Out_Text('2. ');
  474.      SetColor(2);
  475.      Out_Text(VN('Khowri tajo ngaaxu nhieen soos luwowjng phaafn tuwr vaf casc gias trij cuar daxy.'));
  476.      Repeat
  477.        if KeyPressed then c:= ReadKey;
  478.      Until (c = '1')or(c = '2');
  479.      If c = '1' then
  480.        Repeat
  481.          Set_Color(4); SetFillStyle(1, 9); Bar(12, 132, 628, 468); Set_Color(2);
  482.          Bar(12, 132, 628, 648); SetColor(2);
  483.          MoveTo(25, 170);
  484.          Out_Text(VN(' Nhaajp soos luwowjng phaafn tuwr (2 < n < 15): ')); GraphInput(A.n);
  485.        Until (2 < A.n)and(A.n < 15)and(IOResult = 0);
  486.      If c = '2' then
  487.        Repeat
  488.          Randomize;
  489.          A.n := Random(15);
  490.        Until (2 < A.n)and(A.n < 15)and(IOResult = 0);
  491.      MoveTo(50, GetY + 38);
  492.      SetColor(2);
  493.      Out_Text(VN('Soos luwowjng phaafn tuwr cuar daxy laf: '));
  494.      SetColor(6); Out_Text(Str(A.n)); Set_Color(10);
  495.      Randomize;
  496.      x := (640 - 40*A.n) div 2; y := GetY + 60;
  497.      SetColor(Blue);
  498.      For i := 1 to A.n do
  499.        Begin
  500.          A.Arr[i].Val := Random(10000);
  501.          DrawNumber(x, y, A.Arr[i].Val, Black);
  502.          x := x + 40;
  503.        End;
  504. End;
  505. (**************************************************************************)
  506. Procedure Nhap;    (*Nhap du lieu*)
  507. Var c: Char;
  508. Begin
  509.   DirectVideo := False;
  510.   Read_Font;
  511.   Load_Graph_Font;
  512.   SetColor(2);
  513.   MoveTo(25, 150);
  514.   Out_Text(VN('Chojn')); SetColor(4); Out_Text(' 1 ');
  515.   SetColor(2); Out_Text(VN('hoawjc'));
  516.   SetColor(4); Out_Text(' 2 '); SetColor(2); Out_Text(':');
  517.   Out_Text('                                                                 ');
  518.   Out_Text('                                                                               ');
  519.   SetColor(4); Out_Text('1. '); SetColor(2);
  520.   Out_Text(VN('Nhaajp dawxy soos caafn sawsp xeesp tuwf bafn phism.'));
  521.   Out_Text('                                         ');
  522.   SetColor(4); Out_Text('2. '); SetColor(2);
  523.   Out_Text(VN('Khowri tajo ngaaxu nhieen 1 daxy soos.'));
  524.   Repeat
  525.     c := ReadKey;
  526.   Until (c = '1')or(c = '2');
  527.   Set_Color(4); Bar(12, 132, 628, 468); SetColor(2); Bar(12, 132, 628, 468);
  528.   SetColor(2);
  529.   If c = '1' then
  530.     Begin
  531.       Manual_Input;
  532.     End;
  533.   If c = '2' then
  534.     Begin
  535.       MoveTo(24, 150);
  536.       Random_Input;
  537.     End;
  538. End;
  539. (**************************************************************************)
  540. Procedure Move1(A: Mang; Left, Right: Integer);
  541. Var i, j, Mid: Integer;
  542.     c: Char;
  543. Begin
  544.   Mid := (Left + Right) div 2;
  545.   For i := Left to Mid do DrawNumber(A.Arr[i].X, A.Arr[i].Y, A.Arr[i].Val, 5);
  546.   For i := Mid + 1 to Right do DrawNumber(A.Arr[i].X, A.Arr[i].Y, A.Arr[i].Val, 6);
  547.   Delay(1200);
  548.   For i := 0 to 90 do
  549.     Begin
  550.       SetColor(9); SetFillStyle(1, 9);
  551.       Bar(A.Arr[Left].X - 2, A.Arr[Left].Y + i - 2, A.Arr[Right].X + 42, A.Arr[Right].Y + i + 30);
  552.       For j := Left to Right do
  553.         Begin
  554.           If j <= Mid then DrawNumber(A.Arr[j].X, A.Arr[j].Y + i, A.Arr[j].Val, 5)
  555.           Else DrawNumber(A.Arr[j].X, A.Arr[j].Y + i, A.Arr[j].Val, 6);
  556.         End;
  557.       If KeyPressed then
  558.         Begin
  559.           c := ReadKey;
  560.           If (c = #13)and(Right > 3) then d := 2;
  561.         End;
  562.       Delay(7);
  563.     End;
  564. End;
  565. (**************************************************************************)
  566. Procedure Move2(Num, x1, y1: Integer; Var x2: Integer; y2: Integer);
  567. Var i, j: Integer;
  568.     c: Char;
  569. Begin
  570.   i := 0; j := 0;
  571.   If (y1 < y2)or(x1 > x2) then
  572.     Begin
  573.       While j < 48 do
  574.       Begin
  575.         SetColor(9); SetFillStyle(1, 9); Bar(x1 - 2, y1 - 2, x1 + 42, y1 + 30);
  576.         y1 := y1 + 1;
  577.         DrawNumber(x1, y1, Num, Red); Delay(d);
  578.         j := j + 1;
  579.         If KeyPressed then
  580.           Begin
  581.             c := ReadKey;
  582.             If c = #13 then d := 2;
  583.           End;
  584.       End;
  585.       While x1 < x2 do
  586.        Begin
  587.           SetColor(9); SetFillStyle(1, 9); Bar(x1 - 2, y1 - 2, x1 + 42, y1 + 30);
  588.           x1 := x1 + 1;
  589.           DrawNumber(x1, y1, Num, Red); Delay(d);
  590.           If KeyPressed then
  591.             Begin
  592.               c := ReadKey;
  593.               If c = #13 then d := 2;
  594.             End;
  595.         End;
  596.     While y1 < y2 do
  597.       Begin
  598.         SetColor(9); SetFillStyle(1, 9); Bar(x1 - 2, y1 - 2, x1 + 42, y1 + 30);
  599.         y1 := y1 + 1;
  600.         DrawNumber(x1, y1, Num, Red); Delay(d);
  601.         If KeyPressed then
  602.           Begin
  603.             c := ReadKey;
  604.             If c = #13 then d := 2;
  605.           End;
  606.       End;
  607.     End;
  608.     While x1 > x2 do
  609.       Begin
  610.         SetColor(9); SetFillStyle(1, 9); Bar(x1 - 2, y1 - 2, x1 + 42, y1 + 30);
  611.         x1 := x1 - 1;
  612.         DrawNumber(x1, y1, Num, Red); Delay(d);
  613.         If KeyPressed then c := ReadKey;
  614.       End;
  615.     x2 := x2 + 44;
  616. End;
  617. (**************************************************************************)
  618. Procedure Move3(A: Mang; Left, Right: Integer; Var y: Integer);
  619. Var i: Integer;
  620.     c: Char;
  621. Begin
  622.   While y > A.Arr[Left].Y - 1 do
  623.     Begin
  624.       SetColor(9); SetFillStyle(1, 9); Bar(A.Arr[Left].X - 2, y - 2, A.Arr[Right].X + 42, y + 30);
  625.       For i := Left to Right do
  626.         DrawNumber(A.Arr[i].X, y, A.Arr[i].Val, Red);
  627.       If KeyPressed then
  628.         Begin
  629.           c := ReadKey;
  630.           If c = #13 then d :=2;
  631.         End;
  632.       y := y - 1; Delay(7);
  633.     End;
  634. End;
  635. (**************************************************************************)
  636. Procedure Merge1(Var A: Mang; Left, Mid, Right: Integer);
  637. Var Left1, Left2, Right1, Right2 : Integer;
  638.     i, d: Integer; T: Mang;
  639.     c: Char;
  640. Begin
  641.   Left1 := Left;
  642.   Right1 := Mid;
  643.   Left2 := Mid + 1;
  644.   Right2 := Right;
  645.   d := 1;
  646.   For i := Left to Right do
  647.     Begin
  648.       T.Arr[i].X := A.Arr[i].X;
  649.       T.Arr[i].Y := A.Arr[i].Y;
  650.     End;
  651.   For i := Left to Mid do
  652.     Begin
  653.       DrawNumber(A.Arr[i].X, A.Arr[i].Y, A.Arr[i].Val, 8);
  654.     End;
  655.   For i := Mid + 1 to Right do
  656.     Begin
  657.       DrawNumber(A.Arr[i].X, A.Arr[i].Y, A.Arr[i].Val, 10);
  658.     End;
  659.   SetColor(2); MoveTo(240, 440);
  660.   Out_Text(VN('Nhaasn') + ' Enter '+ VN('ddeer hoaf nhaajp'));
  661.   Repeat
  662.     c := ReadKey;
  663.   Until c = #13;
  664.   MoveTo(230, 440); SetFillStyle(1, Blue);
  665.   Bar(200, 435, 500, 465);
  666.   c := '@';
  667.   i := Left1;
  668.   While (Left1 <= Right1)and(Left2 <= Right2) do
  669.     Begin
  670.       If A.Arr[Left1].Val < A.Arr[Left2].Val then
  671.         Begin
  672.           T.Arr[i].Val := A.Arr[Left1].Val;
  673.           Left1 := Left1 + 1;
  674.         End
  675.       Else
  676.         Begin
  677.           T.Arr[i].Val := A.Arr[Left2].Val;
  678.           Left2 := Left2 + 1;
  679.         End;
  680.       i := i + 1;
  681.     End;
  682.   While Left1 <= Right1 do
  683.     Begin
  684.       T.Arr[i].Val := A.Arr[Left1].Val;
  685.       Left1 := Left1 + 1;
  686.       i := i + 1;
  687.     End;
  688.   While Left2 <= Right2 do
  689.     Begin
  690.       T.Arr[i].Val := A.Arr[Left2].Val;
  691.       Left2 := Left2 + 1;
  692.       i := i + 1;
  693.     End;
  694.   For i := Left to Right do A.Arr[i] := T.Arr[i];
  695. End;
  696. (**************************************************************************)
  697. Procedure Merge2(Var A: Mang; Left, Mid, Right: Integer);
  698. Var Left1, Left2, Right1, Right2 : Integer;
  699.     i, j, x, y: Integer; T: Mang;
  700. Begin
  701.   Left1 := Left;
  702.   Right1 := Mid;
  703.   Left2 := Mid + 1;
  704.   Right2 := Right;
  705.   i := Left1;
  706.   x := A.Arr[Left].X; y := A.Arr[Left].Y + 180;
  707.   Move1(A, Left, Right);
  708.   While (Left1 <= Right1)and(Left2 <= Right2) do
  709.     Begin
  710.       SetColor(9); SetFillStyle(1, 9);
  711.       Bar(13, A.Arr[Right].Y + 62, 628, A.Arr[Right].Y + 88);
  712.       SetFillStyle(1, Blue);
  713.       If Left1 <= Right1 then Arrow(A.Arr[Left1].X + 16, A.Arr[Left1].Y + 89);
  714.       If Left2 <= Right2 then Arrow(A.Arr[Left2].X + 16, A.Arr[Left2].Y + 89); Delay(500);
  715.       If A.Arr[Left1].Val < A.Arr[Left2].Val then
  716.         Begin
  717.           T.Arr[i].Val := A.Arr[Left1].Val;
  718.           Move2(A.Arr[Left1].Val, A.Arr[Left1].X, A.Arr[Left1].Y + 91, x, y);
  719.           Left1 := Left1 + 1;
  720.         End
  721.       Else
  722.         Begin
  723.           T.Arr[i].Val := A.Arr[Left2].Val;
  724.           Move2(A.Arr[Left2].Val, A.Arr[Left2].X, A.Arr[Left2].Y + 91, x, y);
  725.           Left2 := Left2 + 1;
  726.         End;
  727.       SetFillStyle(1, 9); Bar(13, A.Arr[Right].Y + 62, 628, A.Arr[Right].Y + 88);
  728.       i := i + 1;
  729.     End;
  730.   While Left1 <= Right1 do
  731.     Begin
  732.       T.Arr[i].Val := A.Arr[Left1].Val; SetFillStyle(1, Blue);
  733.       Move2(A.Arr[Left1].Val, A.Arr[Left1].X, A.Arr[Left1].Y + 91, x, y);
  734.       Left1 := Left1 + 1;
  735.       i := i + 1;
  736.     End;
  737.   While Left2 <= Right2 do
  738.     Begin
  739.       T.Arr[i].Val := A.Arr[Left2].Val; SetFillStyle(1, Blue);
  740.       Move2(A.Arr[Left2].Val, A.Arr[Left2].X, A.Arr[Left2].Y + 91, x, y);
  741.       Left2 := Left2 + 1;
  742.       i := i + 1;
  743.     End;
  744.   SetColor(9); SetFillStyle(1, 9);
  745.   Bar(13, y -2, 628, y + 30);
  746.   For i := Left to Right do A.Arr[i].Val := T.Arr[i].Val;
  747.   Move3(A, Left, Right, y);
  748. End;
  749. (**************************************************************************)
  750. Function DetectInit(path: string): Integer;
  751. Var gd, gm: Integer;
  752. Begin
  753.   gd := 0;
  754.   InitGraph(gd, gm, path);
  755.   DetectInit := GraphResult;
  756. End;
  757. (**************************************************************************)
  758. Procedure AutoDetect;
  759. Var Err: Integer;
  760.     Path: string;
  761. Begin
  762.   Err := DetectInit('C:\TP\BGI');
  763.   If Err <> 0 then Err := DetectInit('D:\TP\BGI');
  764.   If Err <> 0 then Err := DetectInit('E:\TP\BGI');
  765.   If Err <> 0 then Err := DetectInit('');
  766.   If Err = -3 then
  767.     Begin
  768.       Writeln; Write('  Khong tim thay file BGI'); Writeln;
  769.       Write('  Nhap duong dan den cac file BGI : '); HighVideo;
  770.       Readln(Path); Lowvideo;
  771.       Err := DetectInit(Path);
  772.       If Err <> 0 then
  773.         Begin
  774.           Writeln; Write('  Loi so '); HighVideo; Writeln(Err); LowVideo;
  775.           Write('  ');GraphErrorMsg(Err); Writeln;
  776.           Writeln('  Nhan phim bat ki de thoat !');
  777.           Repeat Until KeyPressed;
  778.           Halt(1);
  779.         End;
  780.     End;
  781.   If Err <> 0 then
  782.     Begin
  783.       Writeln; Writeln('  Xay ra loi khi khoi tao do hoa, ban vui long kiem tra lai'); Writeln;
  784.       Writeln('  Nhan phim bat ki de thoat !');
  785.       Repeat Until KeyPressed;
  786.       Halt(1);
  787.     End;
  788. End;
  789. (**************************************************************************)
  790. Procedure Arrow(x, y: integer);
  791. Begin
  792.   y := y - 21; MoveTo(x, y);
  793.   SetLineStyle(0, 0, 1);SetColor(White);
  794.   LineTo(x + 8, y);LineTo(x + 8, y + 8);
  795.   LineTo(x + 12, y + 8);LineTo(x + 4, y + 16);
  796.   LineTo(x - 4, y + 8);LineTo(x, y + 8);
  797.   LineTo(x, y);
  798.   FloodFill(x + 1, y + 1, White);
  799.   SetLineStyle(0, 0, 3);
  800.   MoveTo(x, y);
  801. End;
  802. (**************************************************************************)
  Khi xem nhớ đứng ra xa màn hình 1 chút để thấy rõ hơn cái chong chóng (phải không nhỉ?) đang quay nhé.
  À mà mình nghĩ thuật toán còn có thể cải tiến để "chong chóng" quay "luột" hơn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lelinhcntt : 31-05-2008 lúc 12:43 PM. Lý do: update lại code

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  66

  Mình có bài này mọi người tham khảo và góp ý nhé.

  Upgrade from rox_rook.

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <iostream>
  3. #include <math.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <stdlib.h>
  6. #include <vector>
  7. #include <complex>
  8.  
  9. using namespace std;
  10. const int Rows = 20;
  11. const int Cols = 19;
  12. const double pi = 3.14159265359;
  13. //Tọa độ tâm
  14. const int Y = 10;
  15. const int X = 9;
  16. //Độ chia nhỏ vòng.
  17. const int Round = 72;
  18. //Hình ban đầu.
  19. const char Root[Rows][Cols] = {
  20.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  21.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  22.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  23.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  24.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  25.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  26.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*',' ',' ',' ','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  27.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*',' ',' ','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  28.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*',' ','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  29.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  30.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  31.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  32.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*','*',' ','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  33.   {' ',' ',' ',' ',' ','*','*',' ',' ','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  34.   {' ',' ',' ',' ',' ','*',' ',' ',' ','*','*','*','*','*',' ',' ',' ',' ',' '},
  35.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  36.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  37.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  38.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
  39.   {' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '}
  40.   };
  41. char span[Rows][Cols];
  42. //Số lần dịch trong một vòng
  43. double can(int x)
  44. {
  45.     double dau=0,cuoi;
  46.     double tong;
  47.     double t;
  48.     if (abs(x)==1) return 1;
  49.     else
  50.         if (x==0) return 0;
  51.         else
  52.             if (abs(x)>1) cuoi=x;
  53.             else cuoi=1;
  54.     do
  55.     {
  56.         tong=(dau+cuoi)/2;
  57.         t=tong*tong;
  58.         if (t==x) return tong;
  59.         else
  60.             if (t > x) cuoi=tong;
  61.             else dau=tong;
  62.     } while ((dau+0.01) < cuoi);
  63.     return tong;
  64. }
  65. void clrscr(void){
  66.   COORD                       coordScreen = { 0, 0 };
  67.   DWORD                       cCharsWritten;
  68.   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO  csbi;
  69.   DWORD                       dwConSize;
  70.   HANDLE                      hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  71.   GetConsoleScreenBufferInfo(hConsole, &csbi);
  72.   dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;
  73.   FillConsoleOutputCharacter(hConsole, TEXT(' '), dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten);
  74.   GetConsoleScreenBufferInfo(hConsole, &csbi);
  75.   FillConsoleOutputAttribute(hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten);
  76.   SetConsoleCursorPosition(hConsole, coordScreen);
  77. }
  78.  
  79. void delay(long amount)
  80. {
  81.   for(int x = 0; x < amount; ++x);
  82. }
  83.  
  84. void print(char span[][Cols])
  85. {
  86.     for(int x = 0; x < Rows; ++x)
  87.     {
  88.         for(int y = 0; y < Cols; ++y)
  89.         {
  90.             cout << span[x][y];
  91.             span[x][y]=' ';
  92.         }
  93.         cout << '\n';
  94.     }
  95. }
  96.  
  97. void quay(int n)
  98. {
  99.     int nX, nY;
  100.     double tmp, goc;
  101.     for(int x = 0; x < Rows; ++x)
  102.     {
  103.         for(int y = 0; y < Cols; ++y)
  104.         {
  105.             //
  106.             tmp = can((X-x)*(X-x)+(Y-y)*(Y-y));
  107.             goc = asin((X-x)/tmp);
  108.             if (y < (Cols-1)/2)
  109.             {
  110.                 if (x>(Rows-1)/2) goc-=(pi/2);
  111.                 if (x<(Rows-1)/2) goc+=(pi/2);
  112.             }
  113.             nX = X + int (sin(2*pi*n/Round+goc)*tmp);
  114.             nY = Y + int (cos(2*pi*n/Round+goc)*tmp);
  115.             if ((nX >= 0) && (nY >= 0) && (nX < Rows) && (nY < Cols))
  116.                 span[nX][nY]=Root[x][y];
  117.             //
  118.         }
  119.     }
  120. }
  121.  
  122. int main()
  123. {
  124.     int n=0;
  125.     cout << '\n';
  126.     for(int x = 0; x < 10000; ++x)
  127.     {
  128.         quay(n++);
  129.         if (n==Round) n=0;
  130.         print(span);
  131.         cout << '\n';
  132.         delay(50000000);
  133.     }
  134.     system("pause");
  135.     return 0;
  136. }

  Mỗi tội chế độ văn bản nên nó bị vỡ khá mạnh nhìn không giống lắm.
  Chắc phải dùng thư viện đồ họa đổ khối màu mới ổn được.

  Em sử dụng phép quay hình đó.

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi mushu : 20-04-2008 lúc 05:18 PM. Lý do: Bổ sung thêm

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn