Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: upload web lên host miễn phí lỗi Error 500.23 Internal server error?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  Red face upload web lên host miễn phí lỗi Error 500.23 Internal server error?

  báo lỗi xảy ra như thế này:
  http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/orig...11_574_574.jpg
  xin dc sự giúp đỡ!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  35

  Bạn đã search trên mạng lỗi đó chưa
  Mình không rành lỗi này nhưng thấy được bài viết này không biết giúp được bạn không

  Vào file config sửa lại chỗ này (true thành false)

  Code:
  <system.webServer>
     <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
  </system.webServer>

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  Lightbulb em có sửa lại rồi, sau đó nó thông báo lỗi nữa

  thông tin lỗi hiện ra là:
  http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/orig...98_574_574.jpg
  trong khi trang web.config em viết như thế này:

  <?xml version="1.0"?>
  <configuration>

  <connectionStrings>
  <!--ket noi csdl-->
  <add name="ForumServer" connectionString="222.255.237.73"/>
  <add name="ForumUserID" connectionString="forum_user"/>
  <add name="ForumUserPass" connectionString="forum_pass123"/>
  <add name="ForumDBName" connectionString="forum_quandoan"/>
  <add name="STMP" connectionString="mail.xpt.vn"/>
  <add name="FromEmail" connectionString="support@nguonsangviet.com"/>
  <add name="EmailUser" connectionString="toan@xpt.vn"/>
  <add name="EmailPass" connectionString="123456"/>
  </connectionStrings>
  <system.web>
  <httpRuntime requestValidationMode="2.0" />
  <httpHandlers>
  <add verb="POST,GET" path="Ajax/*.ashx" type="Ajax.PageHandlerFactory, Ajax"/>
  </httpHandlers>
  <sessionState timeout="60"></sessionState>
  <compilation debug="true" strict="false" explicit="true" targetFramework="4.0">
  <assemblies>
  <add assembly="System.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/>
  <add assembly="System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
  <add assembly="System.Data.OracleClient, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
  <add assembly="System.Management, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/></assemblies></compilation>
  <pages styleSheetTheme="Default" maintainScrollPositionOnPostBack="true" controlRenderingCompatibilityVersion="3.5" clientIDMode="AutoID">
  <namespaces>
  <clear/>
  <add namespace="System"/>
  <add namespace="System.Collections"/>
  <add namespace="System.Collections.Specialized"/>
  <add namespace="System.Configuration"/>
  <add namespace="System.Text"/>
  <add namespace="System.Text.RegularExpressions"/>
  <add namespace="System.Web"/>
  <add namespace="System.Web.Caching"/>
  <add namespace="System.Web.SessionState"/>
  <add namespace="System.Web.Security"/>
  <add namespace="System.Web.Profile"/>
  <add namespace="System.Web.UI"/>
  <add namespace="System.Web.UI.WebControls"/>
  <add namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts"/>
  <add namespace="System.Web.UI.HtmlControls"/>

  </namespaces>
  </pages>


  <authentication mode="Windows"/>

  <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm">
  <error statusCode="403" redirect="indexError.htm"/>
  <error statusCode="404" redirect="indexError.htm"/>

  <customErrors mode="Off"/>
  <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>

  </customErrors>

  </system.web>
  <system.webServer>
  <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
  </system.webServer>
  </configuration>

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi 500 Internal Server Error khi upload lên host.
  Gửi bởi colony110 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-05-2013, 10:50 PM
 2. Up web c#.net lên somee bị lỗi HTTP Error 500.22 - Internal Server Error, sửa thế nào?
  Gửi bởi dinale trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-01-2013, 10:41 PM
 3. Lỗi HTTP Error 500.19 - Internal Server Error ở web.config?
  Gửi bởi nguyenvantien87 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-11-2012, 10:55 PM
 4. Lỗi IIS: HTTP Error 500.19 - Internal Server Error
  Gửi bởi phongdv7 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-10-2012, 04:58 PM
 5. Error 1 fatal error LNK1000: Internal error during IncrBuildImage?
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-11-2010, 09:22 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn