Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Lỗi : error C2491: 'std::endl' : definition of dllimport function not allowed

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  38

  Mặc định Lỗi : error C2491: 'std::endl' : definition of dllimport function not allowed

  Hi all,

  Mình dùng VS C ++2008. Khi sử dung thu viện <string> để dùng std::string trong file .h thì bị lỗi như sau:
  Code:
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\ostream(967) : error C2491: 'std::endl' : definition of dllimport function not allowed
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\ostream(976) : error C2491: 'std::endl' : definition of dllimport function not allowed
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\ostream(985) : error C2491: 'std::ends' : definition of dllimport function not allowed
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\ostream(993) : error C2491: 'std::ends' : definition of dllimport function not allowed
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\ostream(1001) : error C2491: 'std::flush' : definition of dllimport function not allowed
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\ostream(1009) : error C2491: 'std::flush' : definition of dllimport function not allowed
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\istream(1068) : error C2491: 'std::ws' : definition of dllimport function not allowed
  1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\istream(1103) : error C2491: 'std::ws' : definition of dllimport function not allowed
  Mong mọi người giúp đỡ
  Thanks all

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  210

  muốn giúp thì bạn cũng pải cho mình cái code chứ . post thế này thì ai giúp bạn được :(
  Quá yêu em khiến em xem
  Đó như là sơ hở
  Em điểu khiển và biến tôi thành 1 thằng khở

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  38

  Thanks bạn!

  Code:
  file.h
  Code:
  #include <string>
  #include <stdio.h>
  #ifndef _DECODE_H
  #define _DECODE_H 1
  #include "bitstream.h"
  
  
  typedef struct stream_coeffs_s
  {
  	float fbw[5][256];
  	float lfe[256];
  } stream_coeffs_t;
  
  typedef struct stream_samples_s
  {
  	float channel[6][512];
  } stream_samples_t;
  
  #define DECODE_MAGIC_NUMBER 0xdeadbeef
  /* error thresholds, if # detected errors exceeds the threshold,
    decode.c forces a resync */
  #define ERR_RESYNC_THRESHOLD 2
  #define ERR_MANT_THRESHOLD 3
  #define ERR_EXP_THRESHOLD 3
  long output_wavefile_write(stream_samples_t *samples, bsi_t *pbsi );
  double getms();
  void SeekToAC3Header( FILE *fp );
  long output_play(stream_samples_t *samples, bsi_t *pbsi );
  void TimetoString(long ctime, char *outStr );
  void decode_sanity_check_init(void);
  long SaveData( FILE *fp, char *data, long len );
  //void test(std::string a);
  
  class Decode{
  public:
  static __declspec(dllexport) char* deencodeac3(std::string inputfile, std::string outputfile);
  int StringToDaysTime( char * aStr );
  void decode_get_sync(bitstream_t *bs);
  };
  #endif
  file ccp
  Code:
  #ifdef HAVE_CONFIG_H
  #include "config.h"
  #endif 
  //
  #include "decode.h"
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <errno.h>
  #include <string.h>
  #include <sys/timeb.h>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <locale.h>
  #include <ctype.h>
  #include <sstream>
  
  //
  #include "ac3.h"
  #include "bitstream.h"
  #include "imdct.h"
  #include "exponent.h"
  #include "mantissa.h"
  #include "bit_allocate.h"
  #include "parse.h"
  
  #include "output.h"
  #include "crc.h"
  #include "rematrix.h"
  #include "time.h"
  #include "debug.h"
  #include <conio.h>
  #include <locale.h>
  #include <ctype.h>
  ......
  char* Decode::deencodeac3(std::string inputfile, std::string outputfile){
  ..............
  }
  Thanks!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  5

  bạn thêm vào:
  Code:
  #include "stdafx.h"
  using namespace std;
  thử xem

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  38

  Thanks bạn!

  MÌnh đã thêm vào rồi, vẫn lỗi như trước.

Các đề tài tương tự

 1. sửa lỗi error 2064: term does not evaluate to a function
  Gửi bởi vietviet00 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-11-2012, 01:06 AM
 2. Sửa lỗi error C2731: 'WinMain' : function cannot be overloaded như thế nào ?
  Gửi bởi mylove10892 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 17-09-2012, 11:12 AM
 3. Algorithm sử dụng DllImport trong một file dll lỗi VS không hiểu DllImport?
  Gửi bởi hackket_bboy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2012, 10:25 PM
 4. Mã nguồn C Lỗi Error: Unresolved external '_scantf'. Call to function 'scantf' with no prototype?
  Gửi bởi nh0ck0n10b trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-03-2011, 03:04 AM
 5. Error:The type 'Khachhang_timkiem' already contains a definition for 'btTimKiem
  Gửi bởi yeurongcon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 07-01-2011, 09:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn