Các bạn có biết cách nào để load 1 ảnh số dạng .jpg .bmp nào đấy,rồi chuyển nó qua ma trận nhị phân không.
Tức là,nó sẽ chuyển ảnh đầu vào thành ma trận mxn.Các vị trí màu đậm là số 1,màu sáng là số 0.Nếu có code thì cho mình xin thì hay quá.Mình cảm ơn !!