Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: kết nối với CSDL

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  11

  Mặc định kết nối với CSDL

  Tạo chuỗi kết nối như thế nào ? và bắt đầu ra sao ? giúp với cảm ơn .

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Nơi ở
  Thềm Xưa
  Bài viết
  44

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4.  
  5. public class KetNoiSQLServer
  6. {
  7.     public static void Main()
  8.     {
  9.         // Tạo connection string để kết nối
  10.         string connectionString = @"Server = .\SQLEXPRESS;" +
  11.                                    "Integrated Security = true";
  12.         // Tạo một connection tới máy chủ
  13.         SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
  14.        
  15.         // QUA TRINH KET NOI
  16.         try
  17.         {
  18.             // Mở kết nối
  19.             conn.Open();
  20.             Console.WriteLine("Connection opened !");
  21.         }
  22.         catch (SqlException sqle)
  23.         {
  24.             // Thông báo biến cố khi kết nối
  25.             Console.WriteLine("Error: " + sqle.Message);
  26.         }
  27.         finally
  28.         {
  29.             // Đóng kết nối
  30.             conn.Close();
  31.             Console.WriteLine("Connection closed !");
  32.         }
  33.     }
  34. }


  Nguyên văn lấy từ đây nè : http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3130

  ==================================================
  Chú ý: Cho code và tag code (nên sử dụng tag code nâng cao) - Sunflower
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sunflower : 25-03-2008 lúc 11:51 AM. Lý do: nhắc nhở
  Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng lớn mạnh

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  113

  Câu ở trên chỉ là kết nối sử dụng chứng thực của windows thôi.

  Visual C# Code:
  1. connectionstring = "Integrated Security = false; server=(local); database=; uid= ; pwd= ;";

  Thêm thông tin vào câu kết nối. Có thể thay local = tên máy sử dụng

  Gác Kiếm

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  1

  đâu là kết nối trong winform nè:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data.Odbc;
  3.  
  4. namespace QUANLYBANHANG.DATA
  5. {
  6.     /// <summary>
  7.     /// Summary description for DBConnection.
  8.     /// </summary>
  9.     public class DBConnect
  10.     {      
  11.         private string strConnectionString;
  12.         private OdbcConnection connection = null;
  13.         public OdbcConnection   Connection
  14.         {
  15.             get{return connection;}
  16.         }
  17.  
  18.         private string DatabaseFile;
  19.         private string DatabasePath;
  20.         private string strLoiPhatSinh = "";
  21.         private OdbcCommand     myCommand   = null;
  22.         private OdbcDataReader  dataReader  = null;
  23.  
  24.         public string LoiPhatSinh
  25.         {
  26.             get {return strLoiPhatSinh;}
  27.         }
  28.  
  29.         public DBConnect()
  30.         {
  31.             //
  32.             // TODO: Add constructor logic here
  33.             //
  34.         }
  35.  
  36.         public void SetDatabaseFile(string databaseFile)
  37.         {
  38.             DatabaseFile = databaseFile;
  39.         }
  40.  
  41.         public void SetDatabasePath(string databasePath)
  42.         {
  43.             DatabasePath = databasePath;
  44.         }
  45.  
  46.         public bool Open()
  47.         {
  48.             string strConn = "Provider=SQLOLEDB;Driver=SQL Server;Server=(local);Database=TRUONGTRUNGHOC;user id=sa;Pwd=sa";
  49.  
  50.             try
  51.             {
  52.                 connection = new OdbcConnection();
  53.                 connection.ConnectionString = strConnectionString;
  54.                 connection.Open();
  55.             }
  56.             catch(Exception ex)
  57.             {
  58.                 strLoiPhatSinh = ex.Message;
  59.                 return false;
  60.             }
  61.             return true;
  62.         }
  63.  
  64.         public bool OpenFileTach()
  65.         {
  66.             string strConn = "Provider=SQLOLEDB;Driver=SQL Server;Server=(local);Database=TRUONGTRUNGHOC;user id=sa;Pwd=sa";
  67.  
  68.             try
  69.             {
  70.                 connection = new OdbcConnection();
  71.                 connection.ConnectionString = strConnectionString;
  72.                 connection.Open();
  73.             }
  74.             catch(Exception ex)
  75.             {
  76.                 strLoiPhatSinh = ex.Message;
  77.                 return false;
  78.             }
  79.             return true;
  80.         }
  81.  
  82.         public void Close()
  83.         {
  84.             if(connection != null)
  85.             {
  86.                 connection.Close();
  87.             }
  88.         }
  89.  
  90.         public OdbcDataReader OpenReader(string strSqlStatement)
  91.         {
  92.             try
  93.             {
  94.                 myCommand = new OdbcCommand(strSqlStatement, connection);
  95.                 dataReader = myCommand.ExecuteReader();
  96.             }
  97.             catch(Exception ex)
  98.             {
  99.                 strLoiPhatSinh = ex.Message;
  100.                 return (OdbcDataReader)null;
  101.             }
  102.  
  103.             return dataReader;
  104.         }
  105.  
  106.         public void DeleteMyCommand()
  107.         {
  108.             myCommand.Dispose();
  109.         }
  110.  
  111.         public OdbcCommand CreateCommand(string strSelectQuery)
  112.         {
  113.             return new OdbcCommand(strSelectQuery, connection);
  114.         }
  115.     }
  116. }

  -------------------------------------------------------------------------------
  Chú ý: Cho code vào tag code, nên sử dụng tag code nâng cao - Sunflower
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sunflower : 16-04-2008 lúc 05:27 PM. Lý do: nhắc nhở

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  10

  Mình thường dùng câu kết nối như vầy nè:
  Visual C# Code:
  1. string source = "server=.;database=database;uid=tên đăng nhập;pwd=password";
  2. SqlConnection con = new SqlConnection(source);
  3. con.Open();
  4. {
  5. }
  6. con.Close();

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi phông tiếng Việt khi đưa dữ liệu vào CSDL, mặc dù CSDL đã để là ntext?
  Gửi bởi tan408 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-05-2011, 03:31 PM
 2. Làm việc với CSDL bằng C#
  Gửi bởi quickshort trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 01-10-2009, 10:11 AM
 3. chuyển CSDL SQL2005 sang CSDL SQL2000
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 02:45 PM
 4. Ngôn Ngữ sử dụng CSDL thời thượng
  Gửi bởi AdminPro trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-03-2009, 08:27 AM
 5. cho hỏi về cách kết nối CSDL
  Gửi bởi nhutrung trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-02-2009, 07:58 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn