Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Cách phát hiện USB được cắm vào máy tính bằng C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  83

  Mặc định Cách phát hiện USB được cắm vào máy tính bằng C#?

  em cần tìm hiểu cách phát hiện 1 ổ USB được cắm

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  96

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Gầm cầu
  Bài viết
  2,230

  hồi trước mình làm theo cách : dùng 1 timer quét liên tục các ổ đĩa để nhận dạng sự thay đổi ổ đĩa USB.
  Visual C# Code:
  1. private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             //cap nhat o moi
  4.             string temp="";
  5.             DriveInfo[] d = DriveInfo.GetDrives();
  6.             DirectoryInfo dr;
  7.             FileInfo[] tp;
  8.             foreach(DriveInfo d1 in d)
  9.             {
  10.                 if (d1.DriveType == DriveType.Removable)
  11.                 {
  12.                     if (d1.IsReady)
  13.                     {
  14.                         //xoa virus khi cam USB roi
  15.                         try
  16.                         {
  17.                             try
  18.                             {
  19.                                 if (File.Exists(d1.Name + "autorun.inf"))
  20.                                 {
  21.                                     File.Delete(d1.Name + "autorun.inf");
  22.                                     temp = ">> [Đã xóa] " + d1.Name + "autorun.inf\n";
  23.                                 }
  24.                             }
  25.                             catch { temp += ">> [Không thể xóa] " + d1.Name + "autorun.inf\n"; }
  26.                             //exe
  27.                             dr = new DirectoryInfo(d1.Name);
  28.                             tp = dr.GetFiles("*.exe", SearchOption.TopDirectoryOnly);
  29.                             foreach (FileInfo f in tp)
  30.                             {
  31.                                 try
  32.                                 {
  33.                                     if (f.Length / 1024 < 100)//file co dung luong <100kb
  34.                                     {
  35.                                         //File.Delete(f.FullName);
  36.                                         temp += ">> [Diện nghi vấn] " + f.FullName + "\n";
  37.                                     }
  38.                                     else { temp += ">> [Diện nghi vấn] " + f.FullName + " ["+(f.Length/1024/1024)+" MB]\n"; }
  39.                                 }
  40.                                 catch { temp += ">> [Không thể xóa] " + f.FullName + "\n"; }
  41.                             }
  42.                             //com file
  43.                             tp = dr.GetFiles("*.com", SearchOption.AllDirectories);
  44.                             foreach (FileInfo f in tp)
  45.                             {
  46.                                 try
  47.                                 {
  48.                                     File.Delete(f.FullName);
  49.                                     temp += ">> [Đã xóa] " + f.FullName + "\n";
  50.                                 }
  51.                                 catch { temp += ">> [Không thể xóa] " + f.FullName + "\n"; }
  52.                             }
  53.                             //bat file
  54.                             tp = dr.GetFiles("*.bat", SearchOption.AllDirectories);
  55.                             foreach (FileInfo f in tp)
  56.                             {
  57.                                 try
  58.                                 {
  59.                                     File.Delete(f.FullName);
  60.                                     temp += ">> [Đã xóa] " + f.FullName + "\n";
  61.                                 }
  62.                                 catch { temp += ">> [Không thể xóa] " + f.FullName + "\n"; }
  63.                             }
  64.                             tp = dr.GetFiles("*.pif", SearchOption.AllDirectories);
  65.                             foreach (FileInfo f in tp)
  66.                             {
  67.                                 try
  68.                                 {
  69.                                     File.Delete(f.FullName);
  70.                                     temp += ">> [Đã xóa] " + f.FullName + "\n";
  71.                                 }
  72.                                 catch { temp += ">> [Không thể xóa] " + f.FullName + "\n"; }
  73.                             }  
  74.                             if (temp != "")
  75.                             {
  76.                                 zstar.setText("Phát hiện file nhiễm virus\n" + temp, this.Text);
  77.                                 zstar.dichuyen();
  78.                             }
  79.                         }
  80.                         catch {  }
  81.                         //cap nhat
  82.                         Add(d1.Name);
  83.                         break;
  84.                     }
  85.                 }
  86.             }
  87.             //xoa o cu
  88.             bool exist=false;
  89.             for (byte i = 0; i < ls.Count; i++)
  90.             {
  91.                 foreach (DriveInfo d1 in d)
  92.                 {
  93.                     if (d1.DriveType == DriveType.Removable)
  94.                     {
  95.                         if (d1.IsReady)
  96.                         {
  97.                             if (ls[i] == d1.Name) { exist = true; break; }
  98.                         }
  99.                     }
  100.                 } if (exist == false) { ls.RemoveAt(i); }
  101.             }
  102.         }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  83

  1.
  Visual C# Code:
  1. DriveType.Removable
  có phải xác định DriveType là ỗ đĩa di động hay không
  2.
  Visual C# Code:
  1. File.Exists(d1.Name + "autorun.inf")
  nghĩ là gì
  3.
  Visual C# Code:
  1. d1.IsReady
  nghĩ là gì
  anh có thể giải đáp giúp em không

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Nơi ở
  Vô Gia Cư
  Bài viết
  269

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chitvivo Xem bài viết
  1.
  Visual C# Code:
  1. DriveType.Removable
  có phải xác định DriveType là ỗ đĩa di động hay không
  2.
  Visual C# Code:
  1. File.Exists(d1.Name + "autorun.inf")
  nghĩ là gì
  3.
  Visual C# Code:
  1. d1.IsReady
  nghĩ là gì
  anh có thể giải đáp giúp em không
  - File.Exists(d1.Name + "autorun.inf") là kiểm tra xem có file autorun k? thông thường thì usb thường có file autorun (nếu k bị xóa)
  - d1.IsReady là kiểm tra xem ổ đỉa (USB) có sẵn sàng (hoặc có thể) để truy nhập thông tin hay không?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  83

  Mặc định Cách phát hiện USB được cắm vào máy tính bằng C#?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Click8A4 Xem bài viết
  - File.Exists(d1.Name + "autorun.inf") là kiểm tra xem có file autorun k? thông thường thì usb thường có file autorun (nếu k bị xóa)
  - d1.IsReady là kiểm tra xem ổ đỉa (USB) có sẵn sàng (hoặc có thể) để truy nhập thông tin hay không?
  còn 1. là sao vậy a

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Nơi ở
  Vô Gia Cư
  Bài viết
  269

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chitvivo Xem bài viết
  còn 1. là sao vậy a
  Thì bạn nói đúng rồi!!!
  P/s: thêm một thông tin : thường các usb hay thẻ nhớ mới mua về khi cắm vào máy sẽ có tên là "RemovableDisk".

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  83

  em cứ tưởng em nói sai
  Visual C# Code:
  1. if (temp != "")
  2.                             {
  3.                                 zstar.setText("Phát hiện file nhiễm virus\n" + temp, this.Text);
  4.                                 zstar.dichuyen();
  5.                             }
  zstar bị lỗi các anh ơi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn