Mình mới học C sắp tới làm 1 project nhỏ. Ý tưởng thì mình muốn làm 1 menu hightlight kiểu giống như đĩa Hirent Boot hay các ứng dụng COnsole khác.

Do kiến thức còn mới, mình vẫn chưa tìm ra được cách nào. Mong ACE giúp đỡ