Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Chương trình N! rất lớn(N2000)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Mặc định Chương trình N! rất lớn(N2000)

  Chào các bạn minh show hàng chương trình tính N! với N<2000 nó mới chỉ là V1 thôi
  C Code:
  1. // Mult_Big_Int.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include<stdio.h>
  6. #include<math.h>
  7. #include<conio.h>
  8. #include<string.h>
  9.  
  10. #define MAX 100000
  11.  
  12. int a[4],b[2*MAX];
  13. int n,leng=0,lengb=0;
  14. /*********************************************/
  15. void input();
  16. void Convert(int c[],int y);
  17. void Print();
  18. /*********************************************/
  19. void Print(){
  20. int i;
  21. int newline=0;
  22. FILE*f=fopen("KetQua.txt","w");
  23. for(i=0;i<=lengb;i++)
  24. {
  25.     newline++;
  26. printf("%d",b[lengb-i]);
  27. fprintf(f,"%d",b[lengb-i]);
  28. if(newline==75){
  29. fprintf(f,"\n");
  30. newline=0;
  31. }
  32. }
  33. }
  34. void input(){
  35.     printf("Chuong tring tinh n!\n");
  36.     printf("N=");scanf("%d",&n);
  37.    
  38. }
  39. /*********************************************/
  40. void Mang(int n){
  41.     leng=0;
  42.     while(n>0){
  43.     a[leng]=n%10;
  44.     n=n/10;
  45.     leng++;
  46.     }
  47.     leng--;
  48. }
  49.  
  50. /*********************************************/
  51. void Multi(int a[],int n,int b[],int m){
  52.  
  53. int i,j,k;
  54. int c[2*MAX];
  55.  
  56. for(k=0;k<=m+n;k++)
  57. c[k]=0;
  58. for(i=0;i<=n;i++)
  59. for(j=0;j<=m;j++)
  60. for(k=0;k<=m+n;k++)
  61. if(i+j==k)
  62. {
  63.     c[k]=c[k]+a[i]*b[j];
  64. }
  65. for(i=0;i<=m+n;i++)
  66. b[i]=c[i];
  67. Convert(b,m+n);
  68. }
  69. /*********************************************/
  70. void Convert(int c[],int m){
  71. int i,h;
  72.  
  73. for(i=0;i<m;i++)
  74. {
  75.     c[i+1]=c[i+1]+c[i]/10;
  76.     c[i]=c[i]%10;
  77. }
  78. h=m;
  79. if(c[m]>9)
  80. {
  81.     int x;
  82.     x=c[m];
  83. c[m]=x%10;
  84. c[m+1]=x/10;
  85. h=m+1;
  86. }
  87. lengb=h;
  88. }
  89. /*********************************************/
  90.  
  91. /*********************************************/
  92. void main()
  93. {
  94.    
  95.    
  96.     int i;
  97.     b[lengb]=1;
  98.     input();
  99.  
  100. for(i=2;i<=n;i++)
  101. {
  102.     Mang(i);
  103. Multi(a,leng,b,lengb);
  104. }
  105. Print();
  106.  
  107.     getch();
  108.    
  109. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nthung : 26-09-2008 lúc 04:05 PM.
  Time

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  24

  Ông bạn này hay post mỗi code thôi nhỉ.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn