Mình thực hiện việc đồng bộ hóa CSDL bằng Replication có sẵn trong sql server. Một số máy mình test bao gồm: sql server 2005 studio và sql server 2000 studio. Giữa các máy sql server 2005 thì thực hiện tốt, nhưng khi 1 máy xài sql server 2000 thì bị báo lỗi, không hiểu tại sao. Liệu có phải không cho phép thực hiện đồng bộ giữa các server version khác nhau hay không? Huynh nào biết trả lời giúp em với nhé.
Và có phải thực hiện replication transaction thì đó là thực hiện việc đồng bộ 1 chiều đúng không ạ?