Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 18 kết quả

Đề tài: Đọc File text có cấu trúc lên listview trong C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  16

  Unhappy Đọc File text có cấu trúc lên listview trong C#?

  Ví dụ: Mình có một cái listview. có 2 columns, Tên, Nơi ở
  trong file text (*.txt) mình lưu với Tên: Tiến QuangTri, khoảng trống bởi dấu tab, giờ mình muốn khi open file text lên thì trên listview 2 cột Tên:Tiến, Nơi ở:Quangtri. A E nào biết thì help mình với nhá

  có code demo thì up lên mình tham khảo với nhá.
  Thanks A E!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  276

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tntien.ecit Xem bài viết
  Ví dụ: Mình có một cái listview. có 2 columns, Tên, Nơi ở
  trong file text (*.txt) mình lưu với Tên: Tiến QuangTri, khoảng trống bởi dấu tab, giờ mình muốn khi open file text lên thì trên listview 2 cột Tên:Tiến, Nơi ở:Quangtri. A E nào biết thì help mình với nhá

  có code demo thì up lên mình tham khảo với nhá.
  Thanks A E!
  - Muốn đọc file thì bạn dùng StreamReader read=new StreamReader("đường dẫn");
  Dùng phương thức read.ReadLine(); để đọc từng dòng trong file (Kết hợp với vòng lặp để đọc hết file). Sử dụng phương thức cắt chuỗi Split(), dùng một mảng kiểu String []str để chứa chuỗi vừa được cắt.
  - Sau đó đưa nó lên listview
  Visual C# Code:
  1. ListViewItem item=new ListViewItem(srt[0]);  //Đưa vào cột Tên.
  2. item.SubItems.Add(str[1]);   //Đưa vào cột Nơi ở
  3. ListView1.Items.Add(item);
  Ok chúc bạn thành công.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  16

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguoirung1.6 Xem bài viết
  - Muốn đọc file thì bạn dùng StreamReader read=new StreamReader("đường dẫn");
  Dùng phương thức read.ReadLine(); để đọc từng dòng trong file (Kết hợp với vòng lặp để đọc hết file). Sử dụng phương thức cắt chuỗi Split(), dùng một mảng kiểu String []str để chứa chuỗi vừa được cắt.
  - Sau đó đưa nó lên listview
  Visual C# Code:
  1. ListViewItem item=new ListViewItem(srt[0]);  //Đưa vào cột Tên.
  2. item.SubItems.Add(str[1]);   //Đưa vào cột Nơi ở
  3. ListView1.Items.Add(item);
  Ok chúc bạn thành công.

  trước tiên mình thanks bạn!
  mình làm vẫn chưa được.

  code

  Visual C# Code:
  1.             string a;
  2.             string[] str = {};
  3.             StreamReader ReadFile = new StreamReader("\\sh.txt");
  4.             a = ReadFile.ReadToEnd();
  5.             while (a != null)
  6.             {
  7.                 listView1.Items.Add(a);
  8.                 a = ReadFile.ReadLine();
  9.                 //a.Split(',');
  10.                 ListViewItem item = new ListViewItem(str[0]);  //Đưa vào cột Tên.
  11.                 item.SubItems.Add(str[1]);   //Đưa vào cột Nơi ở
  12.                 listView1.Items.Add(item);
  13.             }
  14.             ReadFile.Close();
  15.             ReadFile.Dispose();

  Bạn xem rồi giúp đở.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  258

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tntien.ecit Xem bài viết
  trước tiên mình thanks bạn!
  mình làm vẫn chưa được.

  code

  Visual C# Code:
  1.             string a;          
  2.             StreamReader ReadFile = new StreamReader("\\sh.txt");
  3.             a =  ReadFile.ReadLine();
  4.             while (a != null)
  5.             {
  6.                 listView1.Items.Add(a);
  7.                 a = ReadFile.ReadLine();
  8.                 string[] str =a.Split(',');
  9.                 ListViewItem item = new ListViewItem(str[0]);  //Đưa vào cột Tên.
  10.                 item.SubItems.Add(str[1]);   //Đưa vào cột Nơi ở
  11.                 listView1.Items.Add(item);
  12.             }
  13.             ReadFile.Close();
  14.             ReadFile.Dispose();

  Bạn xem rồi giúp đở.
  Thử xem thế nào?
  Visual C# Code:
  1.             string a;          
  2.             StreamReader ReadFile = new StreamReader("\\sh.txt");
  3.             a =  ReadFile.ReadLine();
  4.             while (a != null)
  5.             {
  6.              
  7.              
  8.                 string[] str =a.Split(',');
  9.                 ListViewItem item = new ListViewItem(str[0]);  //Đưa vào cột Tên.
  10.                 item.SubItems.Add(str[1]);   //Đưa vào cột Nơi ở
  11.                 listView1.Items.Add(item);
  12.                 a = ReadFile.ReadLine()   ;
  13.             }
  14.             ReadFile.Close();
  15.             ReadFile.Dispose();
  Anh yêu em hí hí

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  16

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thansautk Xem bài viết
  Thử xem thế nào?
  Visual C# Code:
  1.             string a;          
  2.             StreamReader ReadFile = new StreamReader("\\sh.txt");
  3.             a =  ReadFile.ReadLine();
  4.             while (a != null)
  5.             {
  6.              
  7.              
  8.                 string[] str =a.Split(',');
  9.                 ListViewItem item = new ListViewItem(str[0]);  //Đưa vào cột Tên.
  10.                 item.SubItems.Add(str[1]);   //Đưa vào cột Nơi ở
  11.                 listView1.Items.Add(item);
  12.                 a = ReadFile.ReadLine()   ;
  13.             }
  14.             ReadFile.Close();
  15.             ReadFile.Dispose();
  Thanks 2 bạn nhiêu!

  Mình muốn hỏi thêm cái nữa, mình có thể mở một file text nào bất kỳ không! hay là phải mặc định khi mình đưa vào StreamReader ReadFile = new StreamReader("\\sh.txt");

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  277

  Mặc định Đọc File text có cấu trúc lên listview trong C#?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tntien.ecit Xem bài viết
  Thanks 2 bạn nhiêu!

  Mình muốn hỏi thêm cái nữa, mình có thể mở một file text nào bất kỳ không! hay là phải mặc định khi mình đưa vào StreamReader ReadFile = new StreamReader("\\sh.txt");
  file text nào cũng đc bạn ah!! Vấn đề là nó có đọc đúng như bạn mong muốn ko thui ^^!

  (ví dụ bạn đưa vào nguyên 1 đoạn văn thì sao nó phát hiện dấu tab mà nó cắt! hì)
  Sống là để cho đi và ...... Nhận lại

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  16

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi linhgl88 Xem bài viết
  file text nào cũng đc bạn ah!! Vấn đề là nó có đọc đúng như bạn mong muốn ko thui ^^!

  (ví dụ bạn đưa vào nguyên 1 đoạn văn thì sao nó phát hiện dấu tab mà nó cắt! hì)

  ý mình muốn hỏi là nếu như mình mở một file text có tên khác thì có dc không, lấy tên file tương đối đó, chứ ở đây thì mình gán cho nó là sh.txt rồi, và nếu có trường stt ở đầu, mình làm cho nó tăng theo thứ tự dc hok?
  ví dụ: có 3 cột, stt, tên, nơi ở, nhưng trong file text mình chỉ có lưu là, Tên:Tiến, Nơi ở: quangtri, còn stt khi mình open thì nó có tự tăng dc không?

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Ở địa ngục
  Bài viết
  667

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tntien.ecit Xem bài viết
  ý mình muốn hỏi là nếu như mình mở một file text có tên khác thì có dc không, lấy tên file tương đối đó, chứ ở đây thì mình gán cho nó là sh.txt rồi, và nếu có trường stt ở đầu, mình làm cho nó tăng theo thứ tự dc hok?
  ví dụ: có 3 cột, stt, tên, nơi ở, nhưng trong file text mình chỉ có lưu là, Tên:Tiến, Nơi ở: quangtri, còn stt khi mình open thì nó có tự tăng dc không?
  Hoàn toàn có thể được, chỉ cần cấu trúc file của bạn giống nhau

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  277

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tntien.ecit Xem bài viết
  ý mình muốn hỏi là nếu như mình mở một file text có tên khác thì có dc không, lấy tên file tương đối đó, chứ ở đây thì mình gán cho nó là sh.txt rồi, và nếu có trường stt ở đầu, mình làm cho nó tăng theo thứ tự dc hok?
  ví dụ: có 3 cột, stt, tên, nơi ở, nhưng trong file text mình chỉ có lưu là, Tên:Tiến, Nơi ở: quangtri, còn stt khi mình open thì nó có tự tăng dc không?
  Di nhiên là đc, cái đó thì bạn tư thêm coi khi mỗi lần add mới !!! còn nếu bạn muốn cho cái tên file tương đối thì bạn tạo 1 cái string path đặt vào đó!!

  path đó sẽ chính là file.name của cái file đó!!

  Visual C# Code:
  1.  string path = file.Name // Cái này là bạn truyền vào nhé!!
  2. StreamReader ReadFile = new StreamReader(path);
  Sống là để cho đi và ...... Nhận lại

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  16

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi linhgl88 Xem bài viết
  Di nhiên là đc, cái đó thì bạn tư thêm coi khi mỗi lần add mới !!! còn nếu bạn muốn cho cái tên file tương đối thì bạn tạo 1 cái string path đặt vào đó!!

  path đó sẽ chính là file.name của cái file đó!!

  Visual C# Code:
  1.  string path = file.Name // Cái này là bạn truyền vào nhé!!
  2. StreamReader ReadFile = new StreamReader(path);
  mình không hiểu ý bạn nói, các file thì có cấu trúc như nhau, nhưng tên file thì khác nhau, vì vậy mình có thể code đc không bạn?

  Với cột stt có thể tăng dc không, bạn có code demo thì up cho mình tham khảo với nhá

  Thanks bạn nhiều

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C ghi nội dung lên file text trong folder share trong mạng lan
  Gửi bởi kinhkhafortoday trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-11-2012, 02:25 PM
 2. ADO.NET Load dữ liệu từ file.text lên listview
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-09-2011, 10:50 AM
 3. Cách mở một file text có cấu trúc trong C++?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-04-2011, 08:38 AM
 4. Cách Load data trong file.txt lên Listview?
  Gửi bởi NgocTuanz trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-05-2010, 04:56 PM
 5. Cách phân trang, sắp xếp một file text trên ListView
  Gửi bởi OWickedFox trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 01-02-2010, 01:59 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn