Như tiêu đề, cho mình hỏi nếu mình muốn làm một từ điển đơn giản sử dụng lớp Dictionary trong C#.
Ví dụ thế này:
từ tiếng anh:
- từ loại 1
+nghĩa 1
+nghĩa 2
- từ loại 2
+nghĩa 3
+nghĩa 4
...

kiểu dữ liệu của từ tiếng Anh là string, còn kiểu dữ liệu của phần nghĩa tiếng Việt phân cấp như vậy nên là kiểu nào?