Em thiết kế 1 trang web hiện tất cả các sản phẩm cho khách hàng .Khi khách bấm vào 1 sp thì nó sẽ cho khách xem chi tiết sản phẩm đó.Bên cạnh đó em muốn cho khách hàng xem thêm những sản phẩm có cùng nhà sản xuất với sản phẩm này hoặc là giá tương đồng thì phải làm sao?
Các anh/chị làm ơn chỉ dùm .Em xin cám ơn