Có anh chị nào biết cách add dối tượng piano vào winform ko chỉ em với, em thanks nhiều...